[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Ново разбиране. Утринни Слова. Година II (1932–1933). Том I. София, 1949.

 1. Ново разбиране
  25 септември 1932 г. [опис]

 2. Правила за живота
  2 октомври 1932 г. [опис]

 3. Свобода и ограничение
  9 октомври 1932 г. [опис]

 4. Даване и вземане
  16 октомври 1932 г. [опис]

 5. Слабото и силното
  23 октомври 1932 г. [опис]

 6. Механични и съзнателни процеси
  30 октомври 1932 г. [опис]

 7. Разрешаване на мъчнотиите
  6 ноември 1932 г. [опис]

 8. Младост и старост
  13 ноември 1932 г. [опис]

 9. Време и пространство
  20 ноември 1932 г. [опис]

 10. Мисълта – мощна сила
  27 ноември 1932 г. [опис]

 11. Новото съзнание
  4 декември 1932 г. [опис]

 12. Забраненият плод
  11 декември 1932 г. [опис]

[подробности по изданието]