[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Благословен. Неделни беседи (1941–1942). Първо издание. Кърджали, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998. 430 с. ISBN 954-9589-07-2.

 1. Който има уши да слуша, нека слуша
  28 септември 1941 г. [опис]

 2. Благословен
  5 октомври 1941 г. [опис]

 3. Истинската лоза
  12 октомври 1941 г. [опис]

 4. От Неговите ученици
  19 октомври 1941 г. [опис]

 5. В начало бе Словото
  26 октомври 1941 г. [опис]

 6. Външна и вътрешна работа
  2 ноември 1941 г. [опис]

 7. Да ме очистиш
  9 ноември 1941 г. [опис]

 8. Един малък опит
  16 ноември 1941 г. [опис]

 9. Блажени кротките
  23 ноември 1941 г. [опис]

 10. Роденият
  30 ноември 1941 г. [опис]

 11. Мнозина звани
  7 декември 1941 г. [опис]

 12. Отвали камъка
  14 декември 1941 г. [опис]

 13. Послушни и непослушни
  21 декември 1941 г. [опис]

 14. На прага е!
  28 декември 1941 г. [опис]

 15. Който изпълнява волята Божия
  4 януари 1942 г. [опис]

 16. Словото бе Бог
  11 януари 1942 г. [опис]

 17. Да се не смущава сърцето ви
  18 януари 1942 г. [опис]

 18. Не съдете, но садете!
  25 януари 1942 г. [опис]

 19. Дигни одъра си!
  1 февруари 1942 г. [опис]

 20. И пак пишеше
  8 февруари 1942 г. [опис]

 21. Съживява
  15 февруари 1942 г. [опис]

 22. Човешката душа
  22 февруари 1942 г. [опис]

 23. Кесаревото кесарю, Божието Богу
  1 март 1942 г. [опис]

 24. Живот, път, истина
  8 март 1942 г. [опис]

 25. Пристъпиха при Исуса
  22 март 1942 г. [опис]

 26. Да изповядваме!
  29 март 1942 г. [опис]

 27. Бъди верен
  5 април 1942 г. [опис]

 28. Децата и Царството Божие
  12 април 1942 г. [опис]

 29. Настана денят
  19 април 1942 г. [опис]

 30. Неразбраните неща
  26 април 1942 г. [опис]

 31. Иде в света
  3 май 1942 г. [опис]

 32. Врата на Любовта
  10 май 1942 г. [опис]

 33. Гладуват и жадуват
  17 май 1942 г. [опис]

 34. Виделината свети
  24 май 1942 г. [опис]

 35. Всели се между нас
  7 юни 1942 г. [опис]

 36. Разумни и незлобиви
  14 юни 1942 г. [опис]

 37. Неделимото
  5 юли 1942 г. [опис]

 38. Ново раждане
  12 юли 1942 г. [опис]

 39. Път на доброто – път на Любовта
  19 юли 1942 г. [опис]

 40. Ще ти въздаде
  26 юли 1942 г. [опис]

[подробности по изданието]