[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Вечното благо. Съборни беседи (1943). 1944.

 1. Вечното благо
  15 август 1943 г. [опис]

 2. Същественото в живота
  15 август 1943 г. [опис]

 3. Ден на Любовта
  22 август 1943 г. [опис]

 4. Новото в живота
  22 август 1943 г. [опис]

 5. Гласът на душата
  23 август 1943 г. [опис]

 6. Жилища на човешката душа
  27 август 1943 г. [опис]

 7. Раждането
  29 август 1943 г. [опис]

 8. Единствената сила
  29 август 1943 г. [опис]

 9. Номер първи
  1 септември 1943 г. [опис]

 10. Проявен и непроявен
  3 септември 1943 г. [опис]

 11. Блаженствата
  5 септември 1943 г. [опис]

 12. Новата присадка
  5 септември 1943 г. [опис]

 13. Възприемане и предаване
  8 септември 1943 г. [опис]

 14. Хармония в живота
  10 септември 1943 г. [опис]

 15. Пътят към Изток
  12 септември 1943 г. [опис]

 16. Извор на Любовта
  12 септември 1943 г. [опис]

 17. Добри плодове
  15 септември 1943 г. [опис]

 18. Четирите правила
  3 октомври 1943 г. [опис]

 19. Проявеният живот
  3 октомври 1943 г. [опис]

[подробности по изданието]