1. Павел, с Божията воля призован да бъде апостол Исус Христов, и брат Состен,
 2. до Божията църква, която е в Коринт, до осветените в Христа Исуса, призовани <да бъдат> светии, заедно с всички, които призовават на всяко място името на Исуса Христа, нашия Господ, Който е и техен и наш:
  • Благодат и мир да бъде на вас от Бога нашия Отец и от Господа Исуса Христа.
   • Винаги въздавам благодарения на моя Бог за вас за Божията благодат, която ви е била дадена в Христа Исуса
    • че се обогатихте чрез Него във всичко, в пълна <сила> да говорите <за Него>,
     • (по който начин се потвърди свидетелствуването за Христа между вас),
      • така щото вие не оставате назад в никоя дарба, като чакате явлението на нашия Господ Исус Христос,
       • Който и докрай ще ви утвърждава, <та да бъдете> безупречни в деня на нашия Господ Исус Христос.
        • Верен е Бог, чрез Когото сте били призовани в общението на Сина Му Исуса Христа нашия Господ.
         • Моля ви се, братя, за името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие, и да няма раздори между вас, но да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл.
          • Защото <някои> от Хлоините <домашни> ми явиха за вас, братя мои, че между вас имало разпри.
           • С това искам да кажа, че всеки от вас дума: Аз съм Павлов; а аз Аполосов; а аз Кифов; а пък аз Христов.
            • Нима се е разделил Христос? Павел ли се разпна за вас? Или в Павловото име се кръстихте?
             • Благодаря Богу, че не съм кръстил никого от вас, освен Криспа и Гаия,
              • да не би да каже някой, че сте били кръстени в мое име.
               • Кръстих още и Стефаниновия дом; освен <тия>, не помня да съм кръстил някой друг.
                • Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, но да проповядвам благовестието; не с мъдри думи, да не се лиши Христовия кръст от <значението> си.
                 • Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.
                  • Понеже е писано: "Ще унищожа мъдростта на мъдрите, И разума на разумните ще отхвърля".
                   • Где е мъдрият? Где книжникът? Где е разисквачът на тоз век? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост?
                    • Защото, понеже в Божията мъдра <наредба> светът с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите.
                     • Понеже юдеите искат знамения, а гърците търсят мъдрост;
                      • а ние проповядваме разпнатия Христос, за юдеите съблазън, и за езичниците глупост;
                       • но за самите призвани, и юдеи и гърци, Христос Божия сила и Божия премъдрост.
                        • Защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците, и Божието немощно е по-силно от човеците.
                         • Понеже, братя, вижте <какви сте> вие призваните, че <между вас няма> мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни.
                          • Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните;
                           • още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има,
                            • за да не се похвали ни една твар пред Бога.
                             • А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление;
                              • тъй щото, както е писано, "който се хвали, с Господа да се хвали".