Тук може да се намери на кои беседи и лекции определен стих е тема, а също и в кои беседи и лекции определени стихове са пасаж, прочетен в началото на беседата или лекцията. Все още не всички описани беседи и лекции са свързани със съответните стихове от Библията.

Числата може да са завишени поради няколко издания на една и съща беседа или лекция. Също така понякога стихове, които са тема, са и част от пасаж в същата беседа или лекция.

Откъсите в ъглови скоби (<>) са добавени спрямо оригиналните ръкописи. Откъсите във вълнисти скоби ({}) са за бележки под линия.

Използваният текст на Библията е от сайта Българска Библия и е обект на определени авторски права.

Стар Завет

Нов Завет

 • Матей (тема в 182 описани беседи, пасаж в 179 описани беседи)
 • Марко (тема в 12 описани беседи, пасаж в 38 описани беседи)
 • Лука (тема в 105 описани беседи, пасаж в 90 описани беседи)
 • Йоан (тема в 226 описани беседи, пасаж в 261 описани беседи)
 • Деяния (тема в 6 описани беседи, пасаж в 30 описани беседи)
 • Римляни (тема в 3 описани беседи, пасаж в 20 описани беседи)
 • 1 Коринтяни (тема в 14 описани беседи, пасаж в 64 описани беседи)
 • 2 Коринтяни (тема в 3 описани беседи, пасаж в 18 описани беседи)
 • Галатяни (тема в 8 описани беседи, пасаж в 8 описани беседи)
 • Ефесяни (тема в 8 описани беседи, пасаж в 11 описани беседи)
 • Филипяни (тема в 2 описани беседи, пасаж в 2 описани беседи)
 • Колосяни (пасаж в 2 описани беседи)
 • 1 Солунци (тема в 1 описана беседа, пасаж в 5 описани беседи)
 • 2 Солунци (пасаж в 2 описани беседи)
 • 1 Тимотей (пасаж в 1 описана беседа)
 • 2 Тимотей (тема в 1 описана беседа, пасаж в 3 описани беседи)
 • Тит (тема в 2 описани беседи, пасаж в 2 описани беседи)
 • Филимон (тема в 1 описана беседа, пасаж в 2 описани беседи)
 • Евреи (тема в 2 описани беседи, пасаж в 5 описани беседи)
 • Яков (пасаж в 2 описани беседи)
 • 1 Петрово (тема в 1 описана беседа, пасаж в 5 описани беседи)
 • 2 Петрово (тема в 4 описани беседи, пасаж в 3 описани беседи)
 • 1 Йоаново (тема в 5 описани беседи, пасаж в 4 описани беседи)
 • 2 Йоаново
 • 3 Йоаново
 • Юда
 • Откровение (тема в 3 описани беседи, пасаж в 5 описани беседи)