• Глава 1 (тема в 2 описани беседи, пасаж в 1 описана беседа)
 • Глава 2 (тема в 1 описана беседа, пасаж в 2 описани беседи)
 • Глава 3 (тема в 1 описана беседа, пасаж в 2 описани беседи)
 • Глава 4 (тема в 3 описани беседи, пасаж в 4 описани беседи)
 • Глава 5 (тема в 1 описана беседа, пасаж в 3 описани беседи)
 • Глава 6 (пасаж в 1 описана беседа)
 • Глава 7 (пасаж в 2 описани беседи)
 • Глава 8 (пасаж в 2 описани беседи)
 • Глава 9 (пасаж в 2 описани беседи)
 • Глава 10 (пасаж в 2 описани беседи)
 • Глава 11 (тема в 1 описана беседа, пасаж в 3 описани беседи)
 • Глава 12 (тема в 2 описани беседи, пасаж в 4 описани беседи)