• Глава 1
  • Глава 2 (тема в 1 описана беседа, пасаж в 1 описана беседа)
  • Глава 3 (тема в 3 описани беседи, пасаж в 2 описани беседи)