1. Ето възлюбени, пиша ви това второ послание; и в двете събуждам чрез напомняне вашия чист разум,
 2. за да помните думите, изговорени по-напред от светите пророци и заповедта на Господа Спасителя, <дадена> чрез <изпратените> вам апостоли.
  • Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат подиграватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват:
   • Где е обещаното Му пришествие? защото, откак са се поминали бащите ни всичко си стои така както от началото на създанието.
    • Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието слово от начало е имало небе и земя сплотена от водата, и всред водата,
     • <но пак> посредством тях тогавашният свят, потопен от водата загина.
      • Така със същото слово, и днешните небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на <страшния> съд и погибелта на нечестивите човеци.
       • Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден.
        • Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние.
         • А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите нажежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат.
         • Прочее, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свето живеене и в благочестие,
         • като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи, и стихиите нажежени ще се разложат!
          • А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.
           • Затова, възлюбени, като очаквате тия неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него, с мир <в сърцата си>.
            • И считайте дълготърпението на нашия Господ <като средство> за спасение; както любезният ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост.
             • както <пише> и във всичките <си> послания, когато говори в тях за тия работи; в които <послания> има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както <правят> и с другите писания, за своята погибел.
              • И тъй, вие, възлюбени, като сте предизвестени <за това>, пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от утвърждението си.
               • Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нему да бъде слава и сега и до вечния ден. Амин.