• Глава 1 (пасаж в 1 описана беседа)
  • Глава 2
  • Глава 3 (тема в 2 описани беседи, пасаж в 2 описани беседи)
  • Глава 4 (тема в 2 описани беседи, пасаж в 2 описани беседи)
  • Глава 5 (тема в 3 описани беседи, пасаж в 4 описани беседи)
  • Глава 6 (тема в 1 описана беседа, пасаж в 2 описани беседи)