• Глава 1 (тема в 2 описани беседи, пасаж в 3 описани беседи)
 • Глава 2 (тема в 5 описани беседи, пасаж в 3 описани беседи)
 • Глава 3 (тема в 1 описана беседа, пасаж в 1 описана беседа)
 • Глава 4 (тема в 2 описани беседи, пасаж в 3 описани беседи)
 • Глава 5 (тема в 4 описани беседи, пасаж в 4 описани беседи)
 • Глава 6 (тема в 1 описана беседа, пасаж в 5 описани беседи)
 • Глава 7 (тема в 3 описани беседи, пасаж в 2 описани беседи)
 • Глава 8 (тема в 4 описани беседи, пасаж в 4 описани беседи)
 • Глава 9 (тема в 3 описани беседи, пасаж в 3 описани беседи)
 • Глава 10 (тема в 10 описани беседи, пасаж в 5 описани беседи)
 • Глава 11 (тема в 6 описани беседи, пасаж в 4 описани беседи)
 • Глава 12 (тема в 9 описани беседи, пасаж в 11 описани беседи)
 • Глава 13 (тема в 2 описани беседи, пасаж в 2 описани беседи)
 • Глава 14 (тема в 8 описани беседи, пасаж в 7 описани беседи)
 • Глава 15 (тема в 4 описани беседи, пасаж в 6 описани беседи)
 • Глава 16 (тема в 11 описани беседи, пасаж в 4 описани беседи)
 • Глава 17 (тема в 3 описани беседи, пасаж в 5 описани беседи)
 • Глава 18 (тема в 10 описани беседи, пасаж в 3 описани беседи)
 • Глава 19 (тема в 1 описана беседа, пасаж в 2 описани беседи)
 • Глава 20 (тема в 1 описана беседа, пасаж в 2 описани беседи)
 • Глава 21 (тема в 5 описани беседи, пасаж в 1 описана беседа)
 • Глава 22 (тема в 3 описани беседи, пасаж в 3 описани беседи)
 • Глава 23 (пасаж в 1 описана беседа)
 • Глава 24 (тема в 7 описани беседи, пасаж в 6 описани беседи)