1. И когато Той се молеше на едно място, като престана, един от Неговите ученици Му рече: Господи, научи ни да се молим както и Иоан е научил своите ученици.
 2. А Той им каза: Когато се молите, думайте: Отче [наш, Който си на небесата], да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, [да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята];
  • давай ни всеки ден ежедневния ни хляб;
   • и прости греховете ни, защото и сами ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не въвеждай ни в изкушение, [но избави ни от лукавия].
    • И каза им: Ако някой от вас има приятел и отиде при него посред нощ, и му рече: Приятелю, дай ми на заем три хляба,
    • понеже един мой приятел дойде у дома от път, и нямам какво да сложа пред него;
     • <и ако> той отвътре в отговор рече: Не ме безпокой; вратата е вече заключена, и децата ми са с мене на леглото; не мога да стана да ти дам;
      • казвам ви, че даже ако не стане да му даде, защото му е приятел, то поради неговата настойчивост ще стане и ще му даде колкото му трябва.
       • И Аз ви казвам: Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори.
       • Защото всеки, който иска получава; който търси, намира; и на онзи, който хлопа, ще се отвори.
        • И кой е оня баща между вас, който, ако му поиска син му хляб, ще му даде камък? или <ако му поиска> риба, наместо риба, ще му даде змия?
         • или <ако> поиска яйце, ще му даде скорпия?
          • И тъй, ако вие, които сте зли знаете да давате блага на чадата си, колко повече Небесният Отец ще даде Светия Дух на ония, които искат от Него!
           • Веднъж Той изгонваше един ням бяс; и като излезе бесът, немият проговори и народът се почуди.
            • А някои от тях рекоха: Чрез началника на бесовете, Веелзевул, изгонва бесовете.
             • А други, изпитвайки <Го>, искаха от Него знамение от небето.
              • Но Той, като знаеше техните помисли, каза им: Всяко царство разделено против себе си, запустява, и дом <разделен> против себе си {Гръцки: Против дома.} пада.
               • Така, също, ако Сатана се раздели против себе си, как ще устои царството му? понеже казвате, че изгонвам бесовете чрез Веелзевула,
                • И ако Аз чрез Веелзевула изгонвам бесовете, вашите синове чрез кого ги изгонват? Затова, те ще ви бъдат съдии.
                 • Но ако Аз с Божия пръст изгонвам бесовете, то Божието царство е достигнало до вас.
                  • Когато силният въоръжен човек пази двора си, имотът му е в безопасност.
                   • Но когато един по-силен от него нападне и му надвие, взема му всичкото оръжие, на което се е надявал, и разподеля каквото грабне от него.
                    • Който не е с Мене, той е против Мене; и който не събира заедно с Мене, той разпилява.
                     • Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места и търси спокойствие; и като не намери, казва, ще се върна в къщата си отдето съм излязъл.
                      • И като дойде, намира я пометена и наредена.
                       • Тогава отива и, взема със себе си седем други духове по-зли от него, и като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото.
                        • Когато говореше това, една жена от множеството със силен глас Му рече: Блажена утробата, която Те е носила, и съсците, които си сукал.
                        • А Той рече: По-добре кажи: Блажени ония, които слушат Божието слово и го пазят.
                        • А когато народът се събираше около Него, почна да казва: Това поколение е нечестиво поколение; иска знамение, но <друго> знамение няма да му се даде, освен знамението на [пророка] Иона.
                         • Защото както Иона стана знамение на ниневийците, така и Човешкият Син ще бъде на това поколение.
                          • Южната царица ще се яви на съда с човеците от това поколение и ще ги осъди, защото дойде от краищата на земята да чуе Соломоновата мъдрост; а, ето, тук има повече от Соломона.
                           • Ниневийските мъже ще се явят на съда с това поколение и ще го осъдят, защото се покаяха чрез Ионовата проповед; а, ето, тук има повече от Иона.
                            • Никой, като запали светило, не го туря в зимника, нито под шиника, но на светилника, за да виждат светлината ония, които влизат.
                            • Светило на тялото ти е твоето око; когато окото ти е здраво, то и цялото ти тяло е осветлено; а когато е болнаво, и тялото ти е в мрак.
                            • Затова, внимавай, да не би светлината в тебе да е тъмнина.
                             • Ако, прочее, цялото твое тяло бъде осветено, без да има тъмна част, то цяло ще бъде осветено, както кога светилото се осветява със сиянието си.
                              • Като говореше, един фарисей Го покани да обядва у него; и Той влезе и седна на трапезата.
                               • Фарисеят се почуди, като видя, че Той не се уми първо преди обеда.
                                • И Господ му каза: Сега вие фарисеите чистите външното на чашата и паницата! а вашето вътрешно е пълно с грабеж и нечестие.
                                 • Несмислени! тоя, който е направил външното, не е ли направил и вътрешното?
                                  • По-добре чистете вътрешното; и ето, всичко ще ви бъде чисто.
                                   • Но горко на вас фарисеи! защото давате десетък от гйозума, от седефчето, и от всякакъв зеленчук, и пренебрегвате правосъдието и Божията любов. Но тия трябваше да правите а ония да не пренебрегвате.
                                    • Горко вам фарисеи! защото обичате първите столове в синагогите и поздравите по пазарите.
                                     • Горко вам! защото сте като гробове, които не личат, тъй щото човеците, които ходят по <тях>, не знаят.
                                      • И един от законниците в отговор Му рече: Учителю, като казваш това, и нас кориш.
                                       • А той каза: Горко и на вас, законниците, защото товарите човеците с бремена, които тежко се носят; а сами вие нито с един пръст не се допирате до бремената.
                                        • Горко вам! защото градите гробниците на пророците, а бащите ви ги избиха.
                                         • И тъй, вие свидетелствувате за делата на бащите си и се съгласявате с <тях>; защото те ги избиха, а <вие> им градите< гробниците>.
                                          • Затова и Божията премъдрост рече: Ще им пращам пророци и апостоли и <едни> от тях ще убият и изгонят;
                                           • за да се изиска от това поколение кръвта на всичките пророци, която е проливана от създаването на света, -
                                            • от кръвта на Авела до кръвта на Захария, който загина между олтара и светилището. Да! казвам ви, ще се изиска от това поколение.
                                             • Горко на вас, законници! защото отнехте ключа на знанието; сами вие не влязохте, и на влизащите попречихте.
                                              • И като излезе оттам, книжниците и фарисеите почнаха яростно да Го преследват, и да Го предизвикват да говори за още< много> неща,
                                               • като Го дебнеха, за да уловят нещо от думите Му.