1. Като подигна очи, Исус видя богатите, че пускат даровете си в съкровищницата.
 2. А видя и една бедна вдовица, че пускаше там две лепти {2 лепти са равни на 2 1/2 стотинки.}
 3. И рече: Истина ви казвам, че тая бедна вдовица пусна повече от всички;
 4. защото всички тия пуснаха в даровете [за Бога] от излишъка си; а тая от немотията си пусна целия имот, що имаше.
  • И когато някои говореха за храма, че е украсен с хубави камъни и с посветени приноси, рече:
   • Ще дойдат дни, когато <от> това, което гледате, няма да остане тук камък, който да се не срине.
    • И попитаха Го казвайки: Учителю, а кога ще бъде това? и какъв <ще бъде> белегът, когато предстои да стане това?
     • А той каза: Внимавайте да не ви заблудят; защото мнозина ще дойдат в Мое име и ще казват: Аз съм Христос, и, че времето е наближило. Да не отидете подир тях.
      • И когато чуете за войни и размирици, да не се уплашите; защото тия неща трябва първо да станат, но не е веднага свършекът.
       • Тогава им каза: Народ, ще се повдигне против народ, и царство против царство;
        • и ще има големи трусове, и в разни места глад и мор; ще има и ужаси и големи знамения от небето.
         • А преди <да стане> всичко това ще турят ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предадат на синагоги и в тъмници, и ще ви извеждат пред царе и пред управители поради Моето име.
          • Това ще ви служи за свидетелство.
           • И тъй, решете в сърцата си да не обмисляте предварително що да отговаряте;
            • защото Аз ще ви дам тъй мъдро да отговорите {Гръцки: Уста и мъдрост.}, щото всичките ви противници ще бъдат безсилни да ви противостоят или противоречат.
             • И ще бъдете предадени и даже от родители и братя, от роднини и приятели; и ще умъртвят някои от вас.
              • И ще бъдете мразени от всички поради Моето име.
               • Но и косъм от главата ви няма да загине.
                • Чрез твърдостта си ще придобиете душите си.
                 • А когато видите Ерусалим, че е заобиколен от войски, това да знаете, че е наближило запустяването му.
                  • Тогава ония, които са в Юдея, нека бягат в планините, и които са всред града нека да излязат вън, а които са в околностите да не влизат в него.
                  • Защото това са дни на въздаяние, за да се изпълни всичко което е писано.
                  • Горко на непразните и на кърмачките, през ония дни! защото ще има голямо бедствие в страната, и гняв върху тия люде.
                   • Те ще паднат под острието на ножа, и ще бъдат откарани в плен по всичките народи; и Ерусалим ще бъде тъпкан от народите, докле се изпълнят времената на езичниците.
                    • И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите, <като ще бъдат> в недоумение поради бученето на морето и вълните.
                     • Човеците ще примират от страх и от очакване онова, което ще постигне вселената, защото небесните сили ще се разклатят.
                      • И тогава ще видят Човешкия Син идещ в облак със сила и голяма слава.
                       • А когато почне да става това, изправете се и подигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.
                        • И каза им притча: Погледнете смоковницата и всичките дървета.
                         • Когато вече покарат, вие, като видите това, сами знаете, че лятото е вече близо.
                          • Също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че е близо Божието царство.
                           • Истина ви казвам, че това поколение няма да премине докле не се сбъдне всичко това.
                            • Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.
                             • Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно като примка;
                              • защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя.
                               • Но бдете всякога, и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкия Син.
                                • И всеки ден Той поучаваше в храма; а всяка нощ излизаше и нощуваше на хълма наречен Елеонски.
                                 • И всичките люде подраняваха при Него да Го слушат.