1. Понеже мнозина предприеха да съчинят повест за съвършено потвърдените между нас събития,
 2. както ни ги предадоха ония, които отначало са били очевидци и служители на <евангелското> слово,
  • видя се добре и на мене, който изследвах подробно всичко от началото, да ти пиша наред <за това>, почтени Теофиле,
   • за да познаеш достоверността на това, в което си бил поучаван.
    • В дните на Юдейския цар Ирод имаше един свещеник от Авиевия отред, на име Захария; и жена му беше от Аароновите потомци, и се наричаше Елисавета.
     • Те и двамата бяха праведни пред Бога, като ходеха непорочно във всичките Господни заповеди и наредби.
      • И нямаха чадо, понеже Елисавета беше неплодна, а и двамата бяха в напреднала възраст.
       • И като свещенодействуваше той пред Бога по реда на своя отред,
        • по обичая на свещеничеството, нему се падна по жребие да влезе в Господния храм и да покади.
         • И в часа на каденето цялото множество на людете се молеше отвън.
          • И яви му се ангел от Господа, стоящ отдясно на кадилния олтар.
           • И Захарий като го видя, смути се, и страх го обзе.
            • Но ангелът му рече: Не бой се, Захари, защото твоята молитва е чута, и жена ти Елисавета ще ти роди син, когото ще наречеш Иоан.
             • <Той> ще ти бъде за радост и веселие; и мнозина ще се зарадват за неговото рождение.
              • Защото ще бъде велик пред Господа; вино и спиртно питие няма да пие; и ще се изпълни със Светия Дух още от зачатието си.
               • И ще обърне мнозина от израилтяните към Господа техния Бог.
                • Той ще предиде пред лицето Му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чадата, и непокорните към мъдростта на праведните, да приготви за Господа благоразположен народ.
                 • А Захария рече на ангела: По какво ще узная това? защото аз съм стар, и жена ми е в напреднала възраст.
                  • Ангелът в отговор му каза: Аз съм Гавриил, който стои пред Бога; и съм изпратен да ти говоря и да ти благовестя това.
                  • И, ето, ще млъкнеш, и не ще можеш да говориш, до деня, когато ще се сбъдне това, защото не повярва думите ми, които ще се сбъднат своевременно.
                   • И людете чакаха Захария, и се чудеха, че се бави в храма.
                    • А когато излезе, не можеше да им продума; и те разбраха, че е видял видение в храма, защото той им правеше знакове и оставаше ням.
                     • И като се навършиха дните на службата му, той отиде у дома си.
                      • А след тия дни жена му Елисавета зачна; и криеше се пет месеца, като казваше:
                       • Така ми стори Господ в дните, когато погледна милостиво, за да отнеме от човеците <причината да> ме корят.
                        • А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град наречен Назарет,
                         • при една девица, сгодена за мъж на име Иосиф от Давидовия дом; а името на девицата бе Мария.
                          • И като дойде ангелът при нея, рече: Здравей благодатна! Господ е с тебе, [благословена си ти между жените].
                           • А тя много се смути от думата му, и в недоумение беше какъв ли ще бъде тоя поздрав.
                            • И ангелът й рече: Не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение.
                             • И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус.
                             • Той ще бъде велик, и ще се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давида.
                              • Ще царува над Якововия дом до века; и царството Му не ще има край.
                               • А Мария рече на ангела: Как ще бъде това, тъй като мъж не познавам?
                                • И ангелът в отговор й рече: Светият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй, и светото Онова, Което ще се роди <от тебе>, ще се нарече Божий Син.
                                 • И, ето, твоята сродница Елисавета, и тя в старините си е зачнала син; и това е шестият месец за нея, която се казваше неплодна.
                                  • Защото за Бога няма невъзможно нещо.
                                   • И Мария рече: Ето Господната слугиня; нека ми бъде според както си казал. И ангелът си отиде от нея.
                                    • През тия дни Мария стана и отиде бързо към хълмистата страна, в един Юдов град,
                                     • и влезе в Захариевата къща и поздрави Елисавета.
                                      • И щом чу Елисавета Марииния поздрав, младенецът заигра в утробата й; и Елисавета се изпълни със Светия Дух,
                                       • и като извика със силен глас рече: Благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба!
                                        • И от какво ми е тая <чест>, да дойде при мене майката на моя Господ?
                                         • Защото, ето, щом стигна гласът на твоя поздрав до ушите ми, младенецът заигра радостно в утробата ми.
                                          • И блажена е тая, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното й от Господа.
                                           • И Мария каза: - Величае душата ми Господа,
                                            • И зарадва се духът ми в Господа Спасителя мой.
                                             • Защото погледна милостиво на низкото положение на слугинята Си; И, ето, от сега ще ме облажават всичките родове.
                                              • Защото Силният извърши за мене велики дела; И свето е Неговото име.
                                               • И, през родове и родове, Неговата милост. Е върху ония които Му се боят.
                                                • Извърши силни <дела> със Своята мишца; Разпръсна <ония, които> са горделиви в мислите на сърцето си.
                                                 • Свали владетели от престолите <им>. И въздигна смирени.
                                                  • Гладните напълни с блага. А богатите отпрати празни.
                                                   • Помогна на слугата Си Израиля. За да помни <да покаже> Милост.
                                                    • (Както бе говорил на бащите ни). Към Авраама и към неговото потомство до века.
                                                     • А Мария, като преседя с нея около три месеца, върна се у дома си.
                                                      • А на Елисавета се навърши времето да роди; и роди син.
                                                       • И като чуха съседите и роднините й, че Господ показал към нея велика милост, радваха се с нея.
                                                        • И на осмия ден дойдоха да обрежат детенцето; и щяха да го нарекат Захария, по бащиното му име.
                                                         • Но майка му в отговор каза: Не, но ще се нарече Иоан.
                                                          • И рекоха й: Няма никой в рода ти, който се нарича с това име.
                                                           • И <запитаха> баща му със знакове, как би искал той да го нарекат.
                                                            • А той поиска дъсчица и написа тия думи: Иоан е името му. И те всички се почудиха.
                                                             • И на часа му се отвориха устата, и езикът му се< развърза>, и той проговори и благославяше Бога.
                                                              • И страх обзе всичките им съседи; и за всичко това се говореше по цялата хълмиста страна на Юдея.
                                                               • И всички, като чуха, пазеха това в сърцата си, казвайки: Какво ли ще бъде това детенце? Защото Господната ръка беше с него.
                                                                • Тогава баща му Захария се изпълни със Светия Дух и пророкува, казвайки:
                                                                 • Благословен Господ, Израилевият Бог, Защото посети Своите люде, и извърши изкупление за тях.
                                                                  • И въздигна рог на спасение за нас В дома на слугата Си Давида,
                                                                   • (Както е говорил чрез устата на светите Си от века пророци).
                                                                    • Избавление от неприятелите ни и от ръката на всички които ни мразят,
                                                                     • За да покаже милост към бащите ни, И да спомни светия Свой завет,
                                                                      • Клетвата, с която се закле на баща ни Авраама.
                                                                       • Да даде нам, бидейки освободени от ръката на неприятелите ни. Да Му служим без страх,
                                                                       • В светост и правда пред Него, през всичките си дни.
                                                                        • Да! и ти, детенце, пророк на Всевишния ще се наречеш; Защото ще вървиш пред лицето на Господа да приготвиш пътищата за Него.
                                                                         • За да дадеш на Неговите люде да познаят спасение Чрез прощаване греховете им,
                                                                          • Поради милосърдието на нашия Бог, С което ще ни посети зора отгоре,
                                                                           • За да осияе седящите в тъмнина и в мрачна сянка; Така щото да отправи нозете ни в пътя на мира.
                                                                            • А детенцето растеше и крепнеше по дух; и беше в пустините до деня, когато се яви на Израиля.