1. А <веднъж>, когато народът Го притискаше да слуша Божието слово, Той стоеше при Генисаретското езеро.
 2. И видя две ладии спрени край езерото; а рибарите бяха излезли от тях и изпираха мрежите си.
  • И като, влезе в една от ладиите, която беше Симонова, помоли го да я отдалечи малко от сушата; и седна та поучаваше народа от ладията.
   • И като престана да говори рече на Симона: Оттегли <ладията> към дълбокото и хвърлете мрежите за ловитба.
   • А Симон в отговор рече: Учителю, цяла нощ се трудихме, и нищо не уловихме; но по Твоята дума ще хвърля мрежите.
   • И като сториха това, уловиха твърде много риба, така щото се прокъсваха мрежите им.
    • И извикаха съдружниците си от другата ладия да им дойдат на помощ; и те дойдоха и напълниха и двете ладии, до толкова, щото щяха да потънат.
     • А Симон Петър, като видя това, падна пред Исусовите колене и каза: Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек.
      • Понеже той и всички, които бяха с него, се учудиха на ловитбата на рибите що уловиха,
       • също и Яков и Иоан, синовете на Заведея, които бяха Симонови съдружници. А Исус рече на Симона: Не бой се; отсега човеци ще ловиш.
        • И когато извлякоха ладиите на сушата, оставиха всичко и отидоха след Него.
         • И когато беше в един от градовете, ето, човек, който беше цял прокажен, като видя Исуса, падна на лицето си и Му се помоли, казвайки: Господи, ако искаш можеш да ме очистиш.
          • А Той простря ръка и се допря до него, и рече: Искам; бъди очистен. И на часа проказата го остави.
           • И Той му заръча, никому да не каже <това:> Но, за свидетелство на тях, иди, каза, и се покажи на свещеника, и принеси за очистването си според както е заповядал Моисей.
            • Но още повече се разнасяше вестта за Него; и големи множества се събираха да слушат и да се изцеляват от болестите си.
             • А Той се оттегляше в пустините и се молеше.
              • И през един от тия дни, когато Той поучаваше, там седяха фарисеи и законоучители, надошли от всяко село на Галилея, Юдея и Ерусалим; и сила от Господа бе с Него да изцелява.
               • И ето мъже, които носеха на постелка един болен човек, който беше паралитик; и опитаха се да го внесат вътре и да го сложат пред Него.
                • Но понеже не намериха през где да го внесат вътре, поради народа, качиха се на покрива, и през керемидите го спуснаха с постелката насред пред Исуса.
                 • И Той като видя вярата им, рече: Човече прощават ти се греховете.
                  • Тогава книжниците и фарисеите почнаха да се препират, казвайки: Кой е Тоя, Който богохулствува? Кой може да прощава грехове, освен един Бог?
                   • Но Исус, като видя разискванията им, каза им в отговор: Защо разисквате в сърцата си?
                    • Кое е по-лесно, да река: Прощават ти се греховете, или да река: Стани и ходи?
                     • Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове, (рече на паралитика): Казвам ти: Стани, дигни постелката си, и иди у дома си.
                      • И на часа той стана пред тях, дигна това, на което лежеше, и отиде у дома си, като славеше Бога.
                       • И те всички се учудиха и славеха Бога, и, изпълнени със страх, казваха: Днес видяхме пречудни неща.
                        • След това <Исус> като излезе, видя един бирник, на име Левий, седящ в бирничеството, и рече му: Върви след Мене.
                         • Той остави всичко, стана и тръгна след Него.
                          • А Левий Му направи голямо угощение в къщата си; и имаше голямо множество бирници и други, които седяха на трапезата с тях.
                           • А фарисеите и техните книжници роптаеха против учениците Му, казвайки: Защо ядете и пиете с бирниците и грешниците?
                            • Исус в отговор им рече: Здравите нямат нужда от лекар, а болните.
                             • Не съм дошъл да призова праведните, но грешните на покаяние.
                              • И те Му рекоха: Иоановите ученици често постят и правят молитви, така и фарисейските, а Твоите ядат и пият.
                              • Исус им рече: Можете ли да накарате сватбарите да постят докато е с тях младоженецът?
                               • Ще дойдат, обаче, дни, когато младоженецът ще се отнеме от тях; тогава, през ония дни, ще постят.
                                • Каза им още и притча: Никой не отдира кръпка от нова дреха да я тури на вехта дреха; инак и новата дреха се съдира, и кръпката от новата не прилича на вехтата.
                                 • И никой не налива ново вино в стари мехове; инак новото вино ще пръсне меховете, и то само ще изтече, и меховете ще се изхабят.
                                 • Но трябва да се налива ново вино в нови мехове.
                                  • И никой, след като е пил старо< вино>, не иска ново, защото казва: Старото е по-добро.