1. А в ония дни излезе заповед от Кесаря Августа да се запише цялата вселена.
 2. Това беше първото записване откакто Квириний управляваше Сирия.
  • И всички отиваха да се записват, всеки в своя град.
   • И тъй, отиде и Иосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, (понеже той беше от дома и рода Давидов),
    • за да се запише с Мария, която беше сгодена за него, и беше непразна.
     • И когато бяха там, навършиха се дните й да роди.
      • И роди първородния си Син, пови Го и положи Го в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата.
       • И на същото място имаше овчари, които живееха в полето, и пазеха нощна стража около стадото си.
       • И ангел от Господа застана пред тях, и Господната слава ги осия; и те се уплашиха много.
        • Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде.
        • Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ.
        • И това ще ви бъде знакът: ще намерите Младенец повит и лежащ в ясли.
         • И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки:
          • Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.
          • Щом ангелите си отидоха от тях на небето, овчарите си рекоха един на друг: Нека отидем тогава във Витлеем, и нека видим това, що е станало, което Господ ни изяви.
          • И дойдоха бързо и намериха Мария и Иосифа, и Младенецът лежащ в яслите.
           • И като видяха, разказаха каквото им беше известено за това детенце.
            • И всички като чуха, се зачудиха за това, което овчарите им казаха.
             • А Мария спазваше всички тия думи, и размишляваше за тях в сърцето си.
              • И овчарите се върнаха, славещи и хвалещи Бога за всичко, що бяха чули и видели, според както им беше казано.
               • И като се навършиха осем дни <и трябваше> да обрежат <Детенцето>, дадоха Му името Исус, както беше наречено от ангела преди да е било зачнато в утробата.
                • Като се навършиха и дните за очистването им, според Моисеевия закон, занесоха Го в Ерусалим, за да Го представят пред Господа,
                 • (както е писано в Господния закон, че "всеки първороден младенец от мъжки пол ще бъде свет на Господа"),
                  • и да принесат жертва според казаното в Господния закон "две гургулици, и две гълъбчета".
                   • И ето, имаше в Ерусалим един човек на име Симеон; и тоя човек бе праведен и благочестив, и чакаше утехата на Израиля; и Светият Дух беше в него.
                    • Нему бе открито от Светия Дух, че няма да види смърт докле не види Христа Господен.
                     • И по <внушението> на Духа той дойде в храма; и когато родителите внесоха детенцето Исус за да сторят за Него по обичая на закона,
                      • той Го взе на ръцете си и благослови Бога, като каза: -
                       • Сега, Владико, отпущаш слугата Си в мир. Според думата Си;
                        • Защото видяха очите ми спасението,
                         • Което си приготвил пред всички люде;
                          • Светлина да просвещава народите, И слава на Твоите люде Израил.
                           • А баща Му и майка Му се чудеха на това, което се говореше за Него.
                            • И Симеон ги благослови, и рече на майка Му Мария: Ето, това <детенце> е поставено за падане и ставане на мнозина в Израиля, и за белег, против който ще се говори;
                             • да! и на сама тебе меч ще прониже душата ти, за да се открият помислите на много сърца.
                              • Имаше и някоя си Анна, Фануилова дъщеря, от Асировото племе, (тя беше в много напреднала възраст, като бе живяла с мъжа си седем години от девството си,
                               • и беше вдовица за цели осемдесет и четири години), която не се отделяше от храма, <дето> нощем и денем служеше <Богу> в пост и молитва.
                                • И тя, като се приближи в същия час, благодареше Богу и говореше за Него на всички, които ожидаха изкуплението на Ерусалим.
                                 • И като свършиха всичко, що беше според Господния закон, върнаха се в Галилея, в града си Назарет.
                                  • А Детенцето растеше, крепнеше, и се изпълваше с мъдрост; и Божията благодат бе на Него.
                                   • И родителите Му ходеха всяка година в Ерусалим за празника на пасхата.
                                    • И когато Той беше на дванадесет години, като отидоха по обичая на празника,
                                     • и като изкараха дните и се връщаха, Момчето Исус остана в Ерусалим, без да знаят родителите Му.
                                      • А те, понеже мислеха, че Той е с дружината, изминаха един ден път, като Го търсеха между роднините и познатите си.
                                       • И като не Го намериха, върнаха се в Ерусалим и Го търсеха.
                                        • И след три дни Го намериха в храма, седнал между законоучителите, че ги слушаше и ги запитваше.
                                         • И всички, които Го слушаха, се учудваха на разума <Му> и на отговорите Му.
                                          • И като Го видяха, смаяха се; и рече Му майка Му: Синко защо, постъпи тъй с нас? Ето, баща Ти и аз наскърбени Те търсехме.
                                           • А Той им рече: Защо да Ме търсите? Не знаете ли че трябва да се намеря около дома на Отца Ми?
                                            • А те не разбраха думата, която им рече.
                                             • И Той слезе с тях, и дойде в Назарет, и там им се покоряваше. А майка Му спазваше всички тия думи в сърцето си.
                                              • А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците.