• Глава 1 (тема в 1 описана беседа, пасаж в 2 описани беседи)