1. Павел, затворник за Христа Исуса и брат Тимотей, до нашия любезен съработник Филимон
 2. и до сестра Апфия и до нашия сподвижник Архип и до твоята домашна църква:
  • Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец и Господа Исуса Христа.
   • Винаги благодаря на моя Бог, когато те споменавам в молитвите си,
    • като слушам за твоята любов и за вярата, която имаш към Господа Исуса, и <която показваш> към всичките светии.
     • <Молитствувам> щото това общение в твоята вяра да действува така, та да познаят те всичкото добро, което е в нас, за <слава на> Христа.
      • Защото съм имал голяма радост и утеха поради твоята любов, понеже сърцата на светиите се освежаваха чрез тебе, брате.
       • Затова, ако и да имам <право с> голямо дръзновение в Христа да ти заповядам това, което подобава,
        • пак, заради любовта, предпочитам да те моля. Аз прочее, който съм Павел старец, а сега и затворник за Христа Исуса,
         • ти се моля за моето чадо Онисима {Значи: Полезен.}, когото родих в оковите си,
         • който беше някога безполезен на тебе, а сега полезен и на тебе и на мене;
          • когото ти пращам назад лично, сиреч, самото ми сърце,
           • Аз бих обичал да го задържа при себе си, да ми слугува вместо тебе, <като съм> в окови за благовестието;
            • но без <да зная> твоето мнение не искам да сторя нищо, за да не бъде твоята добрина като от принуждение, но самоволна.
             • Защото може би за това той да се е отлъчил <от тебе> за малко време, за да го имаш за винаги,
              • не вече като слуга, но повече от слуга, като брат, особено възлюбен на мене, а колко повече на тебе, и по плът и в Господа!
               • И тъй, ако ме считаш за съдружник, приеми него като мене.
                • И ако те е в нещо онеправдал, или <ти> дължи нещо, мини това на моя сметка;
                 • аз, Павел, пиша това с ръката си: Аз ще платя, - да ти не кажа, че ти ми дължиш и сам себе си.
                  • Да! брате, нека имам тая печалба от тебе в Господа; освежавай сърцето ми в Христа.
                   • Уверен в твоята послушност; аз ти пиша и зная, че ще сториш и повече, отколкото ти казвам.
                    • А между това приготви ми стая, понеже се надявам, че ще ви бъда подарен чрез молитвите ви.
                     • Поздравяват те Епафрас, който е затворен с мене заради Христа Исуса,
                      • също и моите съработници, Марко, Аристарх, Димас и Лука.
                       • Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с духа на всички ви. Амин.