1. Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед що звънти, или кимвал що дрънка.
 2. И ако имам пророческа <дарба>, и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, тъй щото и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм.
  • И ако раздам всичкия си имот за прехрана на <сиромасите>, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползува.
   • Любовта дълго търпи <и> е милостива; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее,
    • не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло,
    • не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината,
     • всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи.
      • Любовта никога не отпада; <другите дарби>, обаче, пророчества ли са, ще се прекратят; езици ли са, ще престанат; знание ли е, ще се прекрати.
      • Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме;
       • но когато дойде съвършеното, това, което е частично, ще се прекрати.
        • Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствувах, като дете разсъждавах; откак станах мъж, напуснал съм детинското.
         • Защото сега виждаме <нещата> неясно, като в огледало, а тогава <ще ги видим> лице с лице; сега познавам отчасти, а тогава ще позная напълно, както и съм бил напълно познат.
          • И тъй, остават тия трите: вяра, надежда и любов; но най-голяма от тях е любовта.