1. Весели се, неплодна, която не раждаш; Запей с радост и възкликни, ти, която не си била в болките на раждане; Защото повече са чадата на самотната, Нежели чадата на омъжената, казва Господ.
 2. Уголеми мястото на шатъра си, И нека разширят завесите на жилищата ти; Не се скъпи; продължи въжетата си И закрепи колчетата си.
  • Защото ще се разпространиш надясно и наляво; Потомството ти ще завладее народите И ще населят запустелите градове.
   • Не бой се, защото не ще бъдеш поругана; И не се смущавай, защото не ще бъдеш посрамена; Защото ще забравиш срама, <който си изпитвала> в младостта си, И няма вече да помниш укора, <който си носила> във вдовството си.
    • Защото твоят съпруг е Творецът ти, Чието име е Господ на Силите; И изкупителят ти е Светият Израилев, Който ще се нарече Бог на цялата земя.
     • Защото Господ те повика като жена оставена и наскърбена духом, Да! жена <взета> в младост, а <после> отхвърлена, казва твоят Бог.
      • Оставих те за малко време; Но с голяма милост ще те прибера.
       • В изобилието на гнева Си скрих лицето Си от тебе за един миг; Но с вечна благост ще се смиля за тебе, Казва Господ Изкупителят ти.
        • Защото за Мене това е <като> Ноевите води; Понеже, както се заклех, че Ноевите води не ще наводнят вече земята, Така се заклех, че вече няма да се разгневя на тебе, нито да те смъмря.
         • Защото, ако и да изчезнат планините И да се поместят хълмовете, Пак Моята благост няма да се оттегли от тебе, И заветът Ми на мир няма да се помести, Казва Господ, Който ти показва милост,
          • От наскърбена, смутена, безутешна, Ето, Аз ще постеля камъните ти в красиви цветове, И ще положа основите ти от сапфири;
           • Ще направя кулите ти от рубини, Портите ти от антракс, И цялата ти ограда от отбрани камъни.
            • Всичките ти чада ще бъдат научени от Господа; И голям ще бъде мирът на чадата ти.
            • С правда ще се утвърдиш; Далеч ще бъдеш от угнетението, защото не ще се боиш, - <Далеч> от ужасяването, защото не ще се приближи до тебе.
             • Ето, всички може да се съберат против <тебе>, обаче, не чрез Мене; Всички ония, които се събират против тебе, ще паднат пред тебе.
              • Ето, Аз създадох ковача, Който раздухва въглищата в огъня И изковава оръдие за работата си; Аз създадох и разорителя за да съсипва.
               • Ни едно оръжие скроено против тебе не ще успее; И ще победиш всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд. Това е наследството на слугите Господни, И правдата им е от Мене, казва Господ.