1. Яков слуга на Бога и на Господа Исуса Христа, до дванадесетте пръснати племена, поздрав.
  • Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитни,
   • като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост.
    • А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели, без никакъв недостатък.
     • Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде.
      • Но да проси с вяра без да се съмнява ни най-малко; защото, който се съмнява прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете.
       • Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа,
        • понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища.
         • Братът, който е в по-долно състояние, нека се хвали, когато се въздига,
          • а богатият - когато се смирява, понеже ще прецъфти като цвета на тревата.
           • Защото слънцето изгрява с изсушителния вятър, тревата изсъхва, цветът й окапва, и красотата на изгледа й изчезва: така и богатият ще повехне в пътищата си.
            • Блажен онзи човек, който издържа изпитня; защото, като бъде одобрен, ще приеме за венец живота, който Господ е обещал на ония, които Го любят.
             • Никой, който се изкушава, да не казва: Бог ме изкушава, защото Бог се не изкушава от зло, и Той никого не изкушава.
              • А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст;
               • и тогава страстта зачева и ражда грях, а грехът, като се развие напълно ражда смърт.
                • Не се заблуждавайте, любезни мои братя;
                 • Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре, и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение, или сянка от промяна.
                 • От собствената Си воля ни е родил чрез словото на истината, за да бъдем един вид пръв плод на Неговите създания.
                  • Вие знаете <това>, любезни мои братя. Обаче нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи;
                   • защото човешкият гняв не върши Божията правда.
                    • Затова, като отхвърлите всяка нечистота и преливаща се злоба, приемайте с кротост всаденото слово, което може да спаси душите ви,
                     • Бивайте и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.
                      • Защото, ако някой бъде слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото;
                       • понеже се огледва, отива си, и завчас забравя какъв бе.
                        • Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянствува, той, като не е забравлив слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си.
                         • Ако някой счита себе си за благочестив, а не обуздава езика си, но мами сърцето си, неговото благочестие е суетно.
                          • Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца, ето що е: да пригледва <човек> сирачетата и вдовиците в неволята им, <и> да пази себе си неопетнен от света.