1. Отгде произлизат боеве, и отгде крамоли, между вас? Не от там ли, от вашите сласти, които воюват в <телесните> ви части?
  • Пожелавате, но нямате; ревнувате и завиждате, но не можете да получите; карате се и се биете; но нямате, защото не просите.
   • Просите и не получавате, защото зле просите, за да иждивявате в сластите си.
    • Прелюбодейци! не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога.
     • Или мислите, че без нужда казва писанието, че <Бог> и до завист ревнува за духа, който е турил да живее в нас?
      • Но Той дава една по-голяма благодат; затова казва: "Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат".
       • И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас.
        • Приближавайте се при Бога, и ще се приближава и Той при вас. Измивайте ръцете си, вие грешни, и очиствайте сърцата си, вие колебливи.
         • Тъжете, ридайте и плачете; смехът ви нека се обърне на плач, и радостта ви в тъга.
          • Смирявайте се пред Господа, и Той ще ви възвишава.
           • Не се одумвайте един друг, братя; който одумва брата или съди брата си, одумва закона и съди закона; а ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, но съдия.
            • <Само> Един е законодател и съдия, Който може да спаси и да погуби; а ти кой си та съдиш ближния си?
             • Слушайте сега вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой-си град, ще преседим там една година, и ще търгуваме и ще спечелим, -
              • когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва.
               • Вместо <това, вие трябва> да казвате: Ако ще Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова.
                • Но сега славно ви е да се хвалите. Всяка такава хвалба е зло.
                 • Прочее, ако някой знае да прави добро и го не прави, грях е нему.