1. Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идват върху вас.
  • Богатството ви изгни, и дрехите ви са изядени от молци.
   • Златото ви и среброто ви ръждясаха; и ръждата им ще свидетелствува против вас и ще пояде месата ви като огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни.
    • Ето, заплатата за работниците, които са жънали нивите ви, от която ги лишихте, вика; и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на Силите.
     • Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте сърцата си <като> в ден на клане.
      • Осъдихте, убихте Праведния; и Той не ви се противи.
       • И тъй, братя, останете твърди, до Господното пришествие. Ето земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него докле получи и ранния и късния дъжд.
        • Останете и вие твърди, и укрепете сърцата си; защото Господното пришествие наближи.
         • Не роптайте един против друг, братя, за да не бъдете осъдени; ето, Съдията стои пред вратите.
          • Братя, вземете за пример на злострадание и на твърдост пророците, които говориха за Господното име.
           • Ето, облажаваме ония, които са останали твърди. Чули сте за търпението на Иова {В изданието от 1940 г. - Иоана, печатна грешка.}, и видели сте сетнината <въздадена нему> от Господа, че Господ е много жалостив и милостив.
            • А преди всичко, братя мои, не се кълнете нито в небето, нито в земята, нито в друга някоя клетва; но нека бъде вашето <говорене:> Да, да, и: Не, не, за да не паднете под осъждане.
             • Зле ли страда някой от вас? нека се моли. Весел ли е някой? нека пее хваления.
              • Болен ли е някой от вас? нека повика църковните презвитери, и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име.
               • И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне, и, ако е извършил грехове, ще му се простят.
                • И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.
                 • Илия беше човек със същото естество като нас; и помоли се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест месеца;
                  • и пак се помоли и небето даде дъжд, и земята произведе плода си.
                   • Братя мои, ако някой от вас <се> {В изданието от 1940 г. "се" липсва.} заблуди от истината, и един го обърне,
                    • нека знае, че който е обърнал грешния от заблудения му път ще спаси душа от смърт и ще покрие много грехове.