1. Така ми рече Господ: Иди та си купи ленен пояс, и опаши го на кръста си, но във вода не го туряй.
  • И тъй, купих пояса, според Господното слово, и опасах го на кръста си.
   • И Господното слово дойде към мене втори път и рече:
    • Вземи пояса, който си купил, който е на кръста ти, и стани та иди при Ефрат, и скрий го там в някоя пукнатина на канарата.
     • Прочее, отидох та го скрих при Ефрат, според както ми заповяда Господ.
      • И подир много дни Господ ми рече: Стани та иди при Ефрат, и вземи от там пояса, който ти заповядах да скриеш там.
       • Тогава отидох при Ефрат та изкопах, и взех пояса от мястото гдето бях го скрил; и, ето, поясът беше се развалил, не струваше за нищо.
        • Тогава Господното слово дойде към мене и рече:
         • Така казва Господ: Също така ще разваля гордостта на Юда И голямата гордост на Ерусалим.
          • Тия зли люде, които отказват да слушат думите Ми, Които ходят според упоритостта на своето сърце, И следват други богове, за да им служат и да им се кланят, Ще бъдат като тоя пояс, който не струва за нищо.
           • Защото като пояс, който прилепва за кръста на човека, Аз прилепих при Себе Си целия Израилев дом И целия Юдов дом, казва Господ, За да Ми бъдат люде и име, Хвала и слава; но не послушаха.
            • За туй, кажи им това слово - Така казва Господ Израилевият Бог: Всеки мех се пълни с вино, И те ще ти рекат: Та не знаем ли ние, че всеки мех се пълни с вино?
             • Тогава речи им: Така казва Господ: Ето, ще напълня до опиване всичките жители на тая земя, - Царете, които седят на Давидовия престол, Свещениците, пророците, И всичките ерусалимски жители.
              • Ще ги удрям един о друг, Бащите и синовете заедно, казва Господ; Няма да пожаля, нито да пощадя, нито да покажа милост Та да ги не изтребя.
               • Слушайте и внимавайте, не се надигайте; Защото Господ е говорил.
                • Дайте слава на Господа вашия Бог Преди да докара тъмнина, Преди нозете ви да се препънат по тъмните планини, И <преди> Той да превърне в мрачна сянка Виделото, което вие очаквате, И да го направи гъста тъмнина.
                 • Но ако не послушате това, Душата ми ще плаче тайно поради гордостта <ви>; И окото ми ще се просълзи горчиво и ще рони сълзи, Защото стадото Господно се завежда в плен.
                  • Кажи на царя и на овдовялата царица: Смирете се, седнете ниско, Защото падна главното ви <украшение>, Славната ви корона.
                   • Градовете на юг се затвориха, И няма кой да ги отвори; Всички от Юда са закарани в плен, Той цял е заведен в плен.
                    • Дигни очите си та виж идещите от север; Где е стадото, което ти се даде, - хубавите твои овце?
                     • Какво ще речеш, когато ще постави Приятелите <ти> да началствуват над тебе, Тъй като ти сам си ги научил <да бъдат> против тебе? Не ще ли те хванат болки както на жена, която ражда?
                      • Ако ли речеш в сърцето си: Защо ми се случи това? Поради многото ти беззакония дигнаха се полите ти, И петите ти понасят насилие.
                       • Може ли етиопянин да промени кожата си, или леопард пъстротите си? Тогава можете да правите добро вие, които сте се научили да правите зло.
                        • Затова ще ги разпръсна като плява, Която се разнася от пустинния вятър.
                         • Това е, <което> ти <се пада с> жребие от Мене, Отмереният ти дял, казва Господ, - Понеже си Ме забравил и си уповавал на лъжа,
                          • Затова и Аз ще дигна полите ти до лицето ти, Та ще се яви срамотата ти.
                           • Видях твоите мерзости по хълмовете и по полетата, Прелюбодействата ти и цвиленията ти, Безсрамното ти блудство. Горко ти, Ерусалиме! До кога още няма да се очистиш?