1. В седмия месец Исмаил, син на Натания Елисамовия син, от царския род, <един> от по-главните царски служители, и десет мъже с него дойдоха при Годолия Ахикамовия син в Масфа; и там ядоха заедно хляб в Масфа.
  • Тогава Исмаил, Натаниевият син, и десетте мъже, които бяха с него, станаха та поразиха с меч Годолия, син на Ахикама Сафановия син, когото вавилонският цар бе поставил над земята, и го убиха.
   • Исмаил порази и всичките юдеи, които бяха с него, с Годолия, в Масфа, и халдейските военни мъже, които се намираха там.
    • А на втория ден, след като бе убил Годолия, когато никой още не знаеше за това,
     • няколко души от Сихем, от Сило и от Самария, <на брой> осемдесет мъже, с обръснати бради и раздрани дрехи, и с нарязвания <по телата си>, пристигаха с приноси и ливан в ръката си, за да ги принесат на <мястото на> Господния дом.
      • Тогава Исмаил Натаниевият син излезе от Масфа да ги посрещне, и като вървеше плачеше; и когато ги срещна рече им: Влезте при Годолия Ахикамовия син.
       • И когато дойдоха всред града, Исмаил Натаниевият син ги закла; и той и мъжете, които бяха с него, <ги хвърлиха> всред окопа.
        • А между тях се намериха десет мъже, които рекоха на Исмаила: Недей ни убива, защото имаме на полето скривалища с жито, ечемик, дървено масло и мед. Така се удържа, и не ги закла с братята им.
         • А окопът, в който Исмаил хвърли всичките трупове на мъжете, които порази, покрай <трупа на> Годолия, беше същият оня <окоп>, който цар Аса бе направил поради страх от Израилевия цар Вааса; и Исмаил Натаниевият син го напълни с убитите.
          • След това Исмаил заплени всичките люде, останали в Масфа, царските дъщери и всичките люде, останали в Масфа, които началникът на телохранителите Навузардан беше поверил на Годолия Ахикамовия син; Исмаил Натаниевият син като ги заплени тръгна да отиде при амонците.
           • А Иоанан Кариевият син и всичките военачалници, които бяха с него, като чуха за всичкото зло, което Исмаил Натаниевият син сторил,
            • взеха всичките <си> мъже та отидоха да се бият с Исмаила Натаниевия син; и намериха го при големите води, които са в Гаваон.
             • И всички люде, които бяха с Исмаила, като видяха Иоанана Кариевия син и всичките военачалници, които бяха с него, зарадваха се.
              • И тъй, всичките люде, които Исмаил бе запленил от Масфа, се обърнаха та се върнаха, и отидоха при Иоанана Кариевия син.
               • А Исмаил Натаниевият син избяга от Иоанана с осем мъже, и отиде при амонците.
                • Тогава Иоанан Кариевият син и всичките военачалници, които бяха с него, взеха от Масфа всичките останали люде, които беше избавил от Исмаила Натаниевия син след като той бе поразил Годолия Ахикамовия син, <сиреч>, военните мъже, жените, децата и скопците, които беше върнал от Гаваон,
                 • и отидоха та се спряха в Хамаамовата керванска спирка, която е при Витлеем, за да отидат и влязат в Египет,
                  • поради халдейците, защото се уплашиха от тях, понеже Исмаил Натаниевият син беше убил Годолия, Ахикамовия син, когото вавилонският цар бе поставил управител над страната.