1. Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а <такива> и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна.
 2. Възлюбени, сега сме Божии чада, и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим както е.
  • И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист.
  • Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие;
   • и знаете, че Той се яви да носи греховете. В Него няма грях.
    • Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава; никой, който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал.
     • Дечица, никой да не ви заблуждава: който върши правда, праведен е, както и <Христос> е праведен.
      • Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола.
       • Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото неговият зародиш пребъдва в Него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога.
       • По това се разпознават Божиите чада и дяволските чада; никой, който не върши правда, не е от Бога, нито оня, който не люби брата си.
        • Защото поръчката, която чухте от начало, е това: да любим един другиго;
         • <и да не бъдем> както Каин, <който> беше от лукавия и уби брата си. И защо го уби? Защото неговите дела бяха нечестиви, а братовите му правдиви.
          • Недейте се чуди, братя, ако светът ви мрази.
           • Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята. Който не люби, остава в смърт.
            • Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец; и вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот.
             • От това познаваме любовта, че Той даде живота Си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята,
              • Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любов към Бога?
               • Дечица, да не любим с думи нито с език, но с дело и в действителност.
                • От това ще познаем, че сме от истината, и ще уверим сърцето си пред Него,
                 • относно всичко, в което нашето сърце ни осъжда; защото Бог е по-голям от сърцето ни и знае всичко.
                  • Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, имаме дръзновение спрямо Бога:
                   • и каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това що е угодно пред Него.
                    • И Неговата заповед е това: да вярваме в името на Сина Му Исуса Христа, и да любим един другиго, както ни е заповядал.
                     • И който пази неговите заповеди, пребъдва в <Бога> и <Бог> в него: и по това познаваме, че той пребъдва в нас, по Духа, който ни е дал.