1. Аз съм истинската лоза, и Отец ми е земеделецът.
 2. Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва; и всяка що дава плод, очистя я, за да дава повече плод.
  • Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих.
   • Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене.
   • Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо.
    • Ако някой не пребъде в Мене, той бива изхвърлен навън като пръчка, и изсъхва; и събират ги та ги хвърлят в огъня, и те изгарят.
     • Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде.
     • В това се прославя Отец Ми, да принасяте много плод; и <така> ще бъдете Мои ученици.
     • Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас; пребъдвайте в Моята любов.
     • Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Отца Си и пребъдвам в Неговата любов.
     • Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас, и вашата радост да стане пълна.
      • Това е Моята заповед, да се любите един друг, както Аз ви възлюбих.
      • Никой няма по-голяма любов от това щото да даде живота си за приятелите си.
       • Вие сте Ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам.
        • Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае що върши Господарят му; а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко що съм чул от Отца Си.
        • Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас, и ви определих да излезете <в света> и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен; та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.
        • Това ви заповядвам да се любите един друг.
         • Ако светът ви мрази, знайте, че Мене преди вас е намразил.
          • Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази.
           • Помнете думата, която ви казах, слугата не е по-горен от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако са опазили Моето учение, и вашето ще пазят.
            • Но всичко това ще ви сторят поради Моето име, защото не познават Онзи, Който Ме е пратил.
             • Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не биха имали; сега, обаче, нямат извинение за греха си.
              • Който мрази Мене, мрази и Отца Ми.
               • Ако не бях сторил между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не биха имали; но сега видяха и намразиха и Мене и Отца Ми.
                • Но <това става> и да се изпълни писаното в закона им слово, "Намразиха Ме без причина".
                 • А когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелствува за Мене.
                  • Но и вие свидетелствувате, защото сте били с Мене отначало.