1. Това ви казах, за да се не съблазните.
 2. Ще ви отлъчат от синагогите; даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога.
  • И това ще сторят защото не са познали нито Отца, нито Мене.
   • Но Аз ви казах тия неща, та, кога дойде часът им, да помните, че съм ви ги казал. Отначало не ви ги казах, защото бях с вас;
   • а сега отивам при Онзи, Който Ме е пратил; и никой от вас не Ме пита: Къде отиваш?
    • Но понеже ви казах това, скръб изпълни сърцата ви.
    • Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя.
     • И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба;
      • за грях, защото не вярват в Мене;
       • за правда, защото отивам при Отца, и няма вече да Ме виждате;
        • а за съдба, защото князът на тоя свят е осъден.
         • Имам още много неща да ви кажа; но не можете да ги понесете сега.
         • А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, <това> ще говори, и ще ви извести за идните неща.
          • Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява.
           • Всичко, що има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето като взема, ще ви известява.
            • Още малко, и няма да Ме виждате; и пак малко и ще Ме видите.
            • Затова някои от учениците Му продумаха помежду си: Какво е това що ни казва: Още малко, и няма да Ме виждате; и пак малко и ще ме видите; и <това>, защото отивам при Отца.
            • И рекоха: Какво е това, което казва: Още малко? Не знаем какво <иска да> каже.
             • Исус, като разбра, че желаят да Го питат, рече им: За това ли се запитвате помежду си дето рекох: Още малко и няма да Ме виждате; и пак малко и ще Ме видите?
             • Истина, истина ви казвам, че вие ще заплачете и ще заридаете, а светът ще се радва; вие ще скърбите, но скръбта ви ще се обърне в радост.
             • Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл часът й; а кога роди детенцето, не помни вече тъгата <си> поради радостта, че се е родил човек на света.
             • И вие, прочее, сега сте на скръб; но Аз пак ще ви видя, и сърцето ви ще се зарадва, и радостта ви никой няма да ви отнеме.
             • И в онзи ден няма да Ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам, ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в Мое име.
              • До сега нищо не сте искали в Мое име; искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.
               • Това съм ви говорил с притчи. Настава час, когато няма вече да ви говоря с притчи, а ясно ще ви известя за Отца.
                • В оня ден ще искате в Мое име; и не ви казвам, че Аз ще поискам от Отца за вас;
                 • защото сам Отец ви люби, понеже вие възлюбихте Мене и повярвахте, че Аз от Отца излязох.
                  • Излязох от Отца и дойдох на света; и пак напускам света и отивам при Отца.
                   • Казват учениците Му: Ето, сега ясно говориш, и никаква притча не казваш.
                    • Сега сме уверени, че Ти всичко знаеш, и няма нужда да Те пита някой, <за да му отговаряш>. По това вярваме, че си излязъл от Бога.
                     • Исус им отговори: Сега ли вярвате?
                      • Ето, настава час, даже дошъл е, да се разпръснете всеки при своите си, и Мене да оставите сам; обаче не съм сам, защото Отец е с Мене.
                       • Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света имате скръб; но дерзайте Аз победих света.