1. А Исус беше стар, напреднал на възраст; и Господ му рече: Ти си стар, напреднал на възраст, а остава още много земя да се превзема.
  • Ето земята, която остава още: всичките околности на филистимците и цялата Гесурска <земя>,
   • от Сиор, който е към Египет, до границата на Акарон на север, която се счита на ханаанците, - петте околии на филистимците: на газяните, на азотците, на аскалонците, на гетците и на акаронците; и <земята>, която е на авейците;
    • на южната страна, цялата земя на ханаанците, и Меара, която е на сидонците, до Афек, до аморейските граници;
     • и земята на гевалците, и целият Ливан към изгрева на слънцето, от Ваалгад под Ермонската планина до прохода на Емат;
      • всичките планински жители от Ливан до Мисрефот-маим, <то ест>, всичките сидонци; тях Аз ще изтребя отпред израилтяните; а ти раздели тая <земя> в наследство на Израиля, според както съм ти заповядал.
       • Сега, прочее, раздели тая земя в наследство на деветте племена и на половината от Манасиевото племе.
        • А заедно с <другата> му <половина> рувимците и гадците взеха наследството си, което Моисей им даде оттатък Иордан, на изток, както Господният слуга Моисей им даде,
         • от Ароир, който е при брега на потока Арнон, и града, който е в средата на долината, и цялата медеванска равнина до Девон,
          • и всичките градове на аморейския цар Сион, който царуваше в Есевон до границите на амонците,
           • и Галаад, и пределите на гесурците и на мааханците, и цялата Ермонска планина, и целия Васан до Салха,
            • цялото царство на Ога във Васан, който царуваше в Астарот и в Едраи, и който бе оцелял от останалите от исполините; защото тях Моисей порази и ги изгони.
             • Обаче, израилтяните не изгониха гесурците и мааханците, та гесурците и мааханците живееха между Израиля, <както живеят> и до днес.
              • Само на Левиевото племе той не даде наследство; жертвите, <принесени> чрез огън на Господа Израилевия Бог са тяхно наследство, според както им е казал.
               • А Моисей даде на племето на рувимците <наследство> според семействата им.
                • Пределите им бяха от Ароир, който е при брега на потока Арнон и града, който е всред долината, и цялата равнина до Медева,
                 • Есевон и всичките му градове в равнината: Девон, Вамот-ваал, Вет-ваалмеон,
                  • Яса, Кедимот, Мафаат,
                   • Кириатаим, Сивма, Зарет-Саар в хълма на Емак,
                    • Вет-фегор, Асдот-фасга, Вет-есимот,
                     • и всичките градове на равнината, и цялото царство на аморейския цар Сион, който царуваше в Есевон, когото Моисей порази заедно с мадиамските първенци: Евия, Рекема, Сура, Ура и Рева, Сионови първенци, които живееха в оная земя.
                      • И между убитите от тях, израилтяните убиха с нож Валаама Веоровия син, чародееца.
                       • А границата на рувимците беше Иордан и пределите му. Това е наследството на рувимците според семействата им, с градовете му и техните села.
                        • И на Гадовото племе, Моисей даде <наследство> на гадците, според семействата им.
                         • Пределът им беше Язир и всичките Галаадски градове, и половината от земята на амонците до Ароир срещу Рава,
                          • и от Есевон до Рамат-масфа и Ветоним, и от Маханаим до границата на Девир,
                           • и, в долината, Ветарам, Ветнимра, Сокхот и Сафон, останалото от царството на есевонския цар Сион оттатък Иордан на изток, имайки за граница Иордан до края на езерото Хинерот.
                            • Това е наследството на гадците според семействата им, с градовете му и техните села.
                             • Моисей даде <наследство> и на половината от Манасиевото племе; и то стана <притежание> на половината от племето на манасийците според семействата им.
                              • Пределът им беше от Маханаим, целия Васан, цялото царство на васанския цар Ог, и всичките заселища на Яир, които са у Васан, шестдесет града.
                               • И половината от Галаад, и Астарот и Едраи, градове на Оговото царство във Васан, се дадоха на потомците, на Махира Манасиевия син, на половината от Махировите потомци според семействата им.
                                • Тия са наследствата, които Моисей раздели в моавските полета оттатък Иордан, срещу Ерихон, на изток.
                                 • А на Левиевото племе Моисей не даде наследство; Господ Израилевият Бог беше наследството им, според както им беше казал.