1. А на племето на юдейците, според семействата им, се падна по жребие <земята> до едомската граница; пустинята Цин на юг беше южният й край.
  • И южната им граница беше от най-далечния край на Соленото море, от залива, който се простира към юг;
   • и простираше се към юг до нагорнището на Акравим, преминаваше в Цин, възлизаше на юг от Кадис-варни, и минаваше край Есрон, възлизаше в Адар, завиваше към Карка,
    • минаваше в Асмон, и излизаше при египетския поток; и границата свършваше при морето. Това ще ви бъде южна граница.
     • А източната граница беше Соленото море до устието на Иордан. И границата на северната част <почваше> от залива на морето при устието на Иордан;
      • и границата възлизаше до Ветагла и минаваше на север от Ветарава; и границата възлизаше до камъка на Воана Рувимовия потомък;
       • и от долината Ахор границата възлизаше към Девир и завиваше на север към Галгал срещу нагорнището на Адумим, който е на южната страна на потока; после границата преминаваше към водата на Енсемес и свършваше до извора Рогил;
        • и границата възлизаше през долината на Еномовия син, на южната страна на Евус (това е Ерусалим); и границата се възкачваше на върха на хълма, който е на запад срещу еномската долина, която е в северния край на долината на рефаимите;
         • и от върха на хълма границата минаваше до извора на водата Нефтоя и излизаше в градовете на ефронската гора; и границата се отправяше към Ваала (която е Кириат-иарим);
          • и от Ваала границата завиваше западно към сиирската гора, и минаваше край северната страна на гората Ярим (който е Хасалон), и слизаше у Ветсемес, и минаваше през Тамна;
           • после границата излизаше към северната страна на Акарон; и границата се отправяше до Сикрон, и минаваше в гората Ваала, и излизаше в Явнеил; и границата свършваше при морето.
            • А западната граница беше край голямото море и пределите му. Тия бяха границите, околовръст, на юдейците според семействата им.
             • И според заповяданото от Господа на Исуса, той даде на Халева Ефониевия син за дял между юдейците града на Арва, Енаковия баща, който <град> е Хеврон.
              • И Халев изпъди от там тримата Енакови сина: Сесая, Ахимана и Талмая, Енакови чада.
               • И от там отиде против жителите на Девир (а името на Девир по-напред беше Кириат-сефер).
                • И рече Халев: Който порази Кириат-сефер и го превземе, нему ще дам дъщеря си Ахса за жена.
                 • И превзе го Готониил син на Кенеза, Халевовия брат; и той му даде дъщеря си Ахса за жена.
                  • И като отиваше тя му внуши щото да поиска от баща й нива; и тъй, като слезе от осела, Халев й рече: Що ти е?
                   • А тя каза: Дай ми благословение; понеже си ми дал южна страна, дай ми и водни извори. И той й даде горните извори и долните извори.
                    • Това е наследството на племето на юдейците според семействата им.
                     • А най-крайните градове в племето на юдейците към едомските граници на юг бяха: Кавсеил, Едар, Ягур,
                      • Кина, Димона, Адада,
                       • Кадес, Асор, Итнан,
                        • Зиф, Телем, Ваалот,
                         • Асор-адата, Кириот, Есрон (който е Асор),
                          • Амам, Сема, Молада,
                           • Асаргада, Есемон, Ветфалет,
                            • Асар-суал, Вирсавее, Визиотия,
                             • Ваала, Иим, Асем,
                              • Елтолад, Хесил, Хорма,
                               • Сиклаг, Мадмана, Сансана,
                                • Леваот, Силеим, Аин и Римон; всичките градове със селата си бяха двадесет и девет.
                                 • В равнината бяха: Естаол, Сараа, Асна,
                                  • Заноа, Енганим, Тапфуа, Инам,
                                   • Ярмут, Одолам, Сохо, Азика,
                                    • Сагарим, Адитаим, Гедира и Гедиротаим; четиринадесет града със селата им;
                                     • Сенан, Адаса, Мигдалгад,
                                      • Далаан Масфа, Иоктеил,
                                       • Лахис, Васкат, Еглон,
                                        • Хавон, Лахмас, Хитлис,
                                         • Гедирот, Вет-дагон, Наама и Макида; шестнадесет града със селата им;
                                          • Ливна, Етер, Асан,
                                           • Ефта, Асена, Несив,
                                            • Кеила, Ахзив и Мариса; девет града със селата им;
                                             • Акарон и заселищата му със селата му;
                                              • от Акарон до морето всичките <градове>, които са близо при Азот, със селата им;
                                               • Азот и заселищата му със селата му, Газа и заселищата му със селата му, до египетския поток и голямото море с пределите му.
                                                • А в хълместите места: Самир, Ятир, Сохо,
                                                 • Дана, Кириат-сана (който е Девир),
                                                  • Анав, Естемо, Аним,
                                                   • Гесен, Олон и Гило; единадесет града със селата им;
                                                    • Арав, Дума, Есан,
                                                     • Янум, Вет-тапфуа, Афека,
                                                      • Хумата, Кириат-арва (който е Хеврон) и Сиор; девет града със селата им;
                                                       • Маон, Кармил, Зиф, Юта,
                                                        • Езраел, Иокдеам, Заноа,
                                                         • Акаин, Гаваа и Тамна, десет града със селата им;
                                                          • Алул, Ветсур, Гедор,
                                                           • Маарат, Ветанот и Елтекон, шест града със селата им;
                                                            • Кириат-ваал (който е Кириатиарим) и Рава, два града със селата им.
                                                             • В пустинята: Ветарава, Мидин, Сехаха,
                                                              • Нивсан, града на солта, и Енгади, шест града със селата им;
                                                               • А юдейците не можеха да изгонят евусейците, които населяваха Ерусалим; но евусейците живееха в Ерусалим с юдейците, <и така живеят> до днес.