1. Второто жребие излезе за Симеона, за племето на Симеоновците според семействата им; и наследството им беше всред наследството на юдейците.
  • За свое наследство те имаха: Вирсавее (или Савее), Молада,
   • Асар-суал, Вала, Асем,
    • Елтолад, Ветул, Хорма,
     • Сиклаг, Вет-маркавот, Асар-суса,
      • Ветловаот и Саруен; тринадесет града със селата им;
       • Аин, Римон, Етер и Асан; четири града със селата им;
        • и всичките села, които бяха около тия градове, до Ваалат-вир (който е южния Рамат). Това е наследството за племето на симеонците според семействата им.
         • От дела на юдейците се даде наследството на симеонците, защото делът на юдейците беше голям за тях; за това, симеонците наследиха дял всред тяхното наследство.
          • Третото жребие излезе за завулонците, според семействата им; и пределът на наследството им беше до Сарид;
           • и границата им отиваше западно до Марала, и досягаше Давасес и досягаше потока, който е срещу Иокнеам;
            • и от Сарид завиваше към изгрева на слънцето до междата на Кислот-тавор, и излизаше на Даврат, и възлизаше на Яфия,
             • и от там минаваше към изток в Гетефер, в Ита-касин, и излизаше в Римон-метоар към Нуя;
              • и от север границата завиваше в Анатот, и свършваше в долината Ефтаил,
               • <като включваше> Катат, Наадал, Симрон, Идала и Витлеем, дванадесет града със селата им.
                • Това е наследството на завулонците по семействата им, -тия градове със селата им.
                 • Четвъртото жребие излезе за Исахара, за исахарците по семействата им.
                  • Пределът им беше Езраил, Кесулот, Сунам,
                   • Афераим, Сеон, Анахарат,
                    • Равит, Кисион, Авес,
                     • Ремет, Енганим, Енада и Вет-фасис;
                      • и границата досягаше Тавор, Сахасима и Ветсемес; и границата им свършваше при Иордан; шестнадесет града със селата им.
                       • Това е наследството за племето на исахарците по семействата им, - градовете със селата им.
                        • Петото жребие излезе за племето на асирците според семействата им.
                         • Пределът им беше Хелкат, Али, Ветен, Ахсаф,
                          • Аламелех, Амад и Мисал, и достигаше до Кармил на запад и до Сихор-ливнат;
                           • <и границата им> завиваше към изгрева на слънцето при Вет-дагон, и досягаше Завулон и долината Ефтаил на север от Ветемек и Наил, и излизаше при Хаул на ляво,
                            • и Еврон, Роов, Амон и Кана, до големия Сидон;
                             • и границата завиваше към Рама и към укрепения град Тир; и границата завиваше към Оса, и свършваше при морето край страната на Ахзив,
                              • и Ама, Афен и Роов; двадесет и два града със селата им.
                               • Това е наследство за племето на асирците по семействата им, - тия градове със селата им.
                                • Шестото жребие излезе за нефталимците, за нефталимците по семействата им.
                                 • Границата им беше от Елеф, от Алон {Или: дъба.} близо при Саананим, и Адами-некев, и Явнеил, до Лакум и свършваше при Иордан;
                                  • и границата завиваше към запад до Азнот-тавор, и от там излизаше при Укок, и досягаше Завулон на юг, а досягаше Асир на запад и Юда при Иордан към изгрева на слънцето.
                                   • А укрепените градове бяха: Сидим, Сер, Амат, Ракат Хинерот,
                                    • Адама, Рама, Асор,
                                     • Кедес, Едраи, Енасор,
                                      • Ирон, Мигдалил, Орам, Ветанат и Ветсемес; деветнадесет града със селата им,
                                       • Това е наследството за племето на нефталимците по семействата им - градовете със селата им.
                                        • Седмото жребие излезе за племето на данците по семействата им.
                                         • Пределът, който те наследяваха, беше Саара, Естаол, Ерсемес,
                                          • Салавим, Еалон, Етла,
                                           • Елон, Тамната, Акарон,
                                            • Елтеко, Гиветон, Ваалат,
                                             • Юд, Вани-варак, Гетримон,
                                              • Меиаркон и Ракон, с околността, която е срещу Иопа.
                                               • А пределът на данците не им стигаше; за това данците отидоха и воюваха против Лесем, и като го превзеха и го поразиха с острото на ножа, взеха го за притежание и заселиха се в него; и Лесем наименуваха Дан, по името на праотца си Дан.
                                                • Това е наследството за племето на данците по семействата им, - тия градове със селата им.
                                                 • А като свършиха подялбата на земята, според пределите й, израилтяните дадоха на Исуса Навиевия син наследство всред себе си;
                                                  • според Господната заповед, дадоха му града, който поиска, <сиреч>, Тамнат-сарах в хълместата част на Ефрема; и той съгради града и живееше в него.
                                                   • Тия са наследствата, които свещеникът Елеазар и Исус Навиевият син и началниците на бащините <домове на> племената на израилтяните разделиха с жребие в Сило пред Господа, при входа на шатъра за срещане. Така свършиха подялбата на земята.