1. След това, началниците на левитските бащини <домове> дойдоха при свещеника Елеазара, при Исуса Навиевия син и при началниците на бащините <домове> от племената на израилтяните,
  • та им говориха в Сило, в Ханаанската земя, като казаха: Господ заповяда чрез Моисея да ни се дадат градове за живеене и пасбищата им за добитъка ни.
   • И ето градовете с пасбищата им, които израилтяните дадоха на левитите от наследството си според Господната заповед:
    • Излезе жребието за семействата на каатовците; и потомците на свещеника Аарона, които бяха от левитите, получиха чрез жребие тринадесет града от Юдовото племе, от Симеоновото племе и от Вениаминовото племе.
     • А останалите Каатови потомци <получиха> чрез жребие десет града от семействата на Ефремовото племе, от Дановото племе и от половината на Манасиевото племе.
      • И Гирсоновите потомци <получиха> чрез жребие тринадесет града от семействата на Исахаровото племе, от Асировото племе, от Нефталимовото племе и от половината на Манасиевото племе у Васан.
       • Мерариевите потомци, според семействата си, <получиха> дванадесет града от Рувимовото племе, от Гадовото племе и от Завулоновото племе.
        • Тия градове, прочее, и пасбищата им израилтяните дадоха чрез жребие на левитите, според както Господ заповяда чрез Моисея.
         • От племето на юдеите и от племето на симеонците дадоха тия градове, които <по-долу> се споменават по име,
          • и които се получиха от Аароновите потомци, бидейки от семействата на каатовците, които са от левийците; защото първото жребие се хвърли за тях:
           • дадоха им града на Арва Енаковия баща (който <град> е Хеврон) с пасбищата му около него, в Юдовата хълместа земя;
            • (а нивите на града и селата му дадоха на Халева Иефониевия син за негова собственост);
             • Хеврон, прочее, с пасбищата му, прибежищния град за убиец, дадоха на потомците на свещеника Аарона, също и Ливна с пасбищата му,
              • Ятир с пасбищата му, Естемой с пасбищата му,
               • Олом с пасбищата му, Девир с пасбищата му,
                • Аин с пасбищата му, Юта с пасбищата му и Ветсемес с пасбищата му; девет града от тия две племена;
                 • а от Вениаминовото племе, Гаваон с пасбищата му, Гава с пасбищата му,
                  • Анатон с пасбищата му и Алмот с пасбищата му; четири града.
                   • Всичките градове на Аароновите потомци, свещениците, бяха тринадесет града с пасбищата им.
                    • И семействата на Каатовите потомци, левитите, които оставаха от Каатовите потомци, получиха градовете на своето <притежание> по жребие от Ефремовото племе.
                     • Дадоха им прибежищния за убиец град Сихем с пасбищата му в хълмистата земя на Ефрема, също и Гезер с пасбищата му,
                      • Кивзаим с пасбищата му и Веторон с пасбищата му; четири града;
                       • от Дановото племе, Елтеко с пасбищата му, Гиветон с пасбищата му.
                        • Еалон с пасбищата му и Гетримон с пасбищата му; четири града;
                         • а от половината на Манасиевото племе, Таанах с пасбищата му и Гетримон с пасбищата му; два града.
                          • Всичките градове за семействата на останалите Каатови потомци бяха десет с пасбищата им.
                           • А на Гирсоновите потомци, от семействата на левитите, <дадоха> от <другата> половина на Манасиевото племе, прибежищния за убиец град Голан у Васан с пасбищата му и Веестера с пасбищата му; два града;
                            • от Исахаровото племе, Кисион с пасбищата му, Даврат с пасбищата му,
                             • Ярмут с пасбищата му и Енганим с пасбищата му; четири града;
                              • от Асировото племе, Мисаал с пасбищата му, Авдон с пасбищата му,
                               • Хелкат с пасбищата му и Роов с пасбищата му; четири града;
                                • а от Нефталимовото племе, прибежищния за убиец град Кедес в Галилея с пасбищата му, Амот-дор с пасбищата му и Картан с пасбищата му; три града.
                                 • Всичките градове на Гирсоновците според семействата им бяха тринадесет града с пасбищата им.
                                  • И на семействата на Мерариевите потомци, останалите от левитите, <дадоха> от Завулоновото племе Иокнеам с пасбищата му, Карта с пасбищата му,
                                   • Димна с пасбищата му и Наалон с пасбищата му; четири града;
                                    • от Рувимовото племе, Восор, с пасбищата му, Яса с пасбищата му,
                                     • Кедимот с пасбищата му и Мефаят с пасбищата му; четири града;
                                      • а от Гадовото племе, прибежищния за убиец град Рамот в Галаад с пасбищата му, Маханаим с пасбищата му;
                                       • Есевон с пасбищата му и Язир с пасбищата му; всичко четири града.
                                        • Всичките градове, <които дадоха> чрез жребие на Мерариевите потомци, според семействата им, на останалите от семействата на левитите, бяха дванадесет града.
                                         • Всичките градове на левитите всред притежанието на израилтяните бяха четиридесет и осем града с пасбищата им.
                                          • Тия градове бяха всеки с околните си пасбища; така бяха всички тия градове.
                                           • Така Господ даде на Израиля цялата земя, за която беше се клел на бащите им, че ще <им> я даде; и завладяха я и заселиха се в нея.
                                            • И Господ им даде спокойствие от всяка страна, според всичко що беше се клел на бащите им; и от всичките им неприятели никой не можа да устои против тях; Господ предаде всичките им неприятели в ръката им.
                                             • Не пропадна ни едно от всичките добри неща, които Господ беше говорил на Израилевия дом; всички се сбъднаха.