1. Тогава Исус стана рано; и като се дигнаха от Ситим, той и всичките израилтяни, дойдоха до Иордан, и там пренощуваха преди да преминат.
  • А след три дена началниците преминаха през стана
   • и заповядаха на людете като казаха: Когато видите ковчега <за плочите> на завета на Господа вашия Бог, и че левитските свещеници го носят, тогава и вие да се дигнете от местата си и да вървите след него.
    • Но между вас и него да има около две хиляди лакътя разстояние по мярка; да се не приближите при него, за да знаете пътя, по който трябва да вървите; защото до сега не сте минавали през тоя път.
     • Исус каза още на людете: Осветете се, защото утре Господ ще извърши всред вас чудни дела.
      • Исус говори и на свещениците, казвайки: Дигнете ковчега <за плочите> на завета и заминете пред людете. Те, прочее, дигнаха ковчега на завета и вървяха пред людете.
       • И Господ рече на Исуса: Днес почвам да те възвеличавам пред целия Израил, за да познаят, че както бях с Моисея, така ще бъда и с тебе.
        • А ти заповядай на свещениците, които носят ковчега <за плочите> на завета, като кажеш: Когато стигнете при брега на Иорданската вода, застанете в Иордан.
         • Тогава Исус каза на израилтяните: Приближете се тук и слушайте думите на Господа вашия Бог.
          • И рече Исус: От това ще познаете, че живият Бог е всред вас, и че съвсем ще изгони отпред вас ханаанците, хетейците, евейците, ферезейците, гергесейците, аморейците и евусейците.
           • Ето, ковчегът на завета на Господа на целия свят върви пред вас в Иордан.
            • Сега, прочее, изберете си дванадесет мъже от Израилевите племена, по един мъж от всяко племе.
             • И щом стъпят във водата на Иордан стъпалата на нозете на свещениците, които носят ковчега на Иеова, Господа на целия свят, Иорданската вода, водата, която слиза от горе, ще се раздели и ще застане на куп.
              • И тъй, щом се дигнаха людете от шатрите си, като бяха пред людете свещениците, които носеха ковчега на завета, за да преминат Иордан,
               • и щом дойдоха до Иордан ония, които носеха ковчега, и нозете на свещениците, които носеха ковчега, се намокриха в края на водата, (защото Иордан наводнява всичките си брегове през цялото време на жетвата),
                • водата, която слизаше от горе застана и се издигна на куп много надалеч, при града Адам, който е край Царетан; а <водата>, която течеше надолу към полското море, то ест, Соленото море, се свърши и изчезна; и людете преминаха срещу Ерихон.
                 • А свещениците, които носеха ковчега на Господния завет, стояха твърди на сухо всред Иордан; и целият Израил преминаваха по сухо догдето целият народ съвсем премина Иордан.