1. И на сутринта главните свещеници със старейшините и книжниците и целият синедрион, незабавно се съвещаха и като вързаха Исуса, заведоха Го и Го предадоха на Пилата.
 2. И Пилат Го попита: Ти Юдейският цар ли си? А Той му отговори и рече: Ти казваш.
  • И главните свещеници Го обвиняваха в много неща.
   • А Пилат пак Го попита, казвайки: Нищо ли не отговаряш? Виж за колко неща Те обвиняват!
    • Но Исус нищо вече не отговори, така щото Пилат се чудеше.
     • А на всеки празник той им пущаше по един затворник, когото биха поискали.
      • А< в онова време> имаше някой си на име Варава, затворен заедно с ония бунтовници, които във време на бунта бяха извършили убийство.
       • И народът се изкачи и почна да иска от Пилата <да им направи> каквото имаше обичай да прави.
        • А Пилат в отговор им рече: Искате ли да ви пусна Юдейския цар?
         • (понеже видя, че главните свещеници от завист Го бяха предали).
          • Но главните свещеници подбудиха народа <да искат> по-добре да им пусне Варава.
           • Пилат пак в отговор им рече: Тогава какво да правя с Този, Когото наричате Юдейски цар?
            • А те пак изкрещяха: Разпни Го!
             • А Пилат им каза: Че какво зло е сторил? Но те много закрещяха: Разпни Го!
              • Тогава Пилат, като искаше да угоди на народа, пусна им Варава, а Исуса би и Го предаде на разпятие.
              • И войниците Го заведоха вътре в двора, тоест, в преторията, и свикаха цялата дружина.
               • И облякоха Му морава мантия, сплетоха и венец от тръни и го положиха <на главата Му>.
                • И почнаха да Го поздравяват със: Здравей, Царю Юдейски!
                 • И удряха Го по главата с тръст, заплюваха Го, и коленичейки кланяха Му се.
                  • И след като Му се поругаха, съблякоха Му моравата <мантия> и Го облякоха в Неговите дрехи и Го изведоха вън да Го разпнат.
                   • И накараха да носи кръста Му някой си Симон киринеец, баща на Александра и Руфа, който минаваше на връщане от нива.
                    • И завеждат< Исуса> на мястото Голгота, което значи лобно място.
                     • И подаваха Му вино смесено със смирна, но Той не прие.
                      • И като Го разпъват, разделят си дрехите Му, и хвърлят жребие за тях, кой какво да вземе.
                       • А беше третият час, когато Го разпнаха.
                        • А надписът на обвинението Му бе написан <така>: Юдейският Цар.
                         • И с Него разпнаха двама разбойници, един отдясно Му и един отляво Му.
                          • [И се изпълни писанието, което казва: "И с беззаконните се числи"].
                           • И минаващите оттам Го хулеха, като клатеха глави и казваха: Уха! Ти, който разоряваш храма и за три дни пак го съграждаш,
                            • спаси Себе Си и слез от кръста.
                             • Подобно и главните свещеници с книжниците Го ругаеха по между си, като казваха: Други е избавил, а пък Себе Си не може да избави!
                              • Христос Израилевият цар нека слезе сега от кръста, за да видим и да повярваме. И разпнатите с Него Го ругаеха.
                               • А на шестия час, настана тъмнина по цялата земя, <трая> до деветия час.
                                • И на деветия час Исус извика със силен глас: \"Елои, Елои Лама Савахтани"?\ което значи: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?
                                 • И някои от стоящите там, като чуха казаха: Ето вика Илия.
                                  • И един се завтече, натопи гъба в оцет, надяна я на тръст, и Му даде да пие, като казваше: Оставете! да видим дали ще дойде Илия да Го снеме.
                                   • А Исус като издаде силен глас, издъхна.
                                    • И завесата на храма се раздра на две, отгоре до долу.
                                     • А стотникът, който стоеше срещу Него, като видя, че така [извика и] издъхна, рече: Наистина тоя човек беше Син Божи.
                                      • Имаше още и жени, които гледаха отдалеч, между които бяха и Мария Магдалина, и Мария майката на малкия Яков и на Иосия, и Саломия;
                                       • които, когато беше в Галилея, вървяха подир <Исуса> и Му служеха;< имаше> и много други жени, които бяха възлезли с Него в Ерусалим.
                                        • И когато вече се свечери, то, понеже беше приготвителен ден сиреч, срещу събота,
                                         • дойде Иосиф от Ариматея, един почтен съветник, който и сам ожидаше Божието царство, и осмели се да влезе при Пилата и да поиска Исусовото тяло.
                                          • А Пилат се почуди дали е вече умрял, и, като повика стотника, попита го дали е от дълго време мъртъв.
                                           • И като се научи от стотника, отстъпи тялото на Иосифа.
                                            • И той купи плащаница, и като го сне, обви го в плащаницата, и положи го в гроб, който бе изсечен в скала, и привали камък върху гробната врата.
                                             • А Мария Магдалина и Мария Иосиевата майка гледаха где го полагаха.