1. И пак започна да поучава край езерото. И събра се при Него едно твърде голямо множество, така щото Той влезе в една ладия и седеше на езерото; а цялото множество беше на сушата край езерото.
 2. И поучаваше ги много с притчи, и казваше им в поучението Си:
  • Слушайте: Ето, сеячът излезе да сее.
   • И когато сееше, някои <зърна> паднаха край пътя; и птиците дойдоха и ги изкълваха:
    • Други паднаха на канаристо място, гдето нямаше много пръст, и скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва;
     • а когато изгря слънцето, пригоряха, и понеже нямаха корен, изсъхнаха.
      • И други паднаха между тръните; и тръните пораснаха и ги заглушиха, и не дадоха плод.
       • А другите паднаха на добрата земя, и даваха плод, който растеше и се умножаваше, и принесоха кое тридесет, кое шестдесет и кое сто.
        • И каза: Който има уши да слуша, нека слуша.
         • И когато остана сам, ония, които бяха около Него с дванадесетте, Го попитаха за притчите.
         • И каза им: На вас е дадено <да познаете> тайната на Божието царство; а на ония, външните всичко бива в притчи;
          • тъй щото гледащи да гледат, а да не виждат, и слушащи да слушат, а да не разбират, да не би да се обърнат и да им се прости [греха].
           • И казва им: Не разбирате ли тая притча? а как ще разберете всичките притчи?
            • Сеячът сее словото.
             • А ония край пътя, гдето се сее словото, са тия, които като чуват, Сатана веднага дохожда и грабва посеяното в тях слово.
              • Също и посяното на канаристите места са тия които, като чуват словото, веднага с радост го приемат;
               • нямат, обаче, корен в себе си, но са привременни; после, като настане напаст или гонение, поради словото, веднага се съблазняват.
                • Посяното между тръните са други; те са ония, които са слушали словото;
                 • а светските грижи, примамката на богатството, и пожеланията за други работи, като влязат, заглушават словото, и то става безплодно.
                  • А посяното на добрата земя са тия, които слушат словото, приемат го, и дават плод, тридесет, шестдесет, и стократно.
                   • И каза им: Затова ли се донася светилото, за да го турят под шиника или под леглото? Не за това ли, да го поставят на светилника?
                    • Защото няма нещо тайно освен за да се яви; нито е имало <нещо> спотаено, освен за да излезе наяве.
                     • Ако има някой уши да слуша, нека слуша.
                      • Каза им тоже: Внимавайте в това, което слушате. С каквато мярка мерите ще ви се отмери, и ще ви се прибави.
                       • Защото който има, нему ще се даде, а който няма от него ще се отнеме и това което има.
                        • И каза: Божието царство е също, както кога човек хвърли семе в земята.
                        • и спи и става нощ и ден; а как никне и расте, той не знае.
                         • Земята сама по себе си произвежда, първо ствол, после клас, подир това пълно зърно в класа.
                          • А когато узрее плодът, на часа изпраща сърпа, защото е настанала жетва.
                           • При това каза: На какво да оприличим Божието царство? или с каква притча да го представим?
                            • То прилича на синапово зърно, което, когато се посее в земята, е по-малко от всичките семена, които са на земята;
                             • но когато се посее, расте, и става по-голямо от всичките злакове, и пуска големи клони, така че под сянката му могат да се подслонят небесните птици.
                              • С много такива притчи им прогласяваше словото, според както можеха да слушат.
                               • А без притча не им говореше; но насаме обясняваше всичко на Своите ученици.
                                • И в същия ден, когато се свечери<, Исус> им казва: Да минем на отвъдната страна.
                                 • И като оставиха народа, вземат Го със себе си в ладията, тъй както бе; и имаше други ладии с Него.
                                 • И дига се голяма ветрена буря, и вълните се нахвърляха в ладията, тъй че тя вече се пълнеше с вода.
                                  • А Той беше на задната част, заспал на възглавница; и те Го събуждат и Му казват: Учителю! нима не Те е грижа че загиваме?
                                   • И Той, като се събуди, смъмра вятъра и рече на езерото: Мълчи! утихни! И вятърът престана, и настана голяма тишина.
                                    • И рече им: Защо сте страхливи? Още ли нямате вяра?
                                     • И голям страх ги обзе; и те си казаха един на друг: Кой е прочее, Тоя, че и вятърът и езерото Му се покоряват?