1. Събират се при <Исуса> фарисеите и някои от книжниците, които бяха дошли от Ерусалим,
 2. и бяха видели, че някои от учениците Му ядат хляб с ръце нечисти, сиреч, немити.
  • (Защото фарисеите и всички юдеи, държейки преданието на старейшините, не ядат ако не си умият ръцете до лактите;
   • и <когато се връщат> от пазар; не ядат ако се не умият. Има и много други неща, които са приели да държат, - измивания на чаши, шулета и медни съдове [и одрове]).
    • И тъй, фарисеите и книжниците Го запитват: Защо не вървят Твоите ученици по преданието на старейшините, но ядат хляб с нечисти ръце?
     • А той им рече: Добре е пророкувал Исаия за вас лицемерите, както е писано: ­ "Тези люде Ме почитат с устните си, Но сърцето им отстои далеч от Мене.
      • Обаче напразно Ме почитат Като преподават за поучения човешки заповеди".
       • Вие оставяте Божията заповед и държите човешкото предание, [измивания на шулци и на чаши; и много други неща правите].
        • И каза им: Хубаво! вие осуетявате Божията заповед за да спазите своето предание!
         • Защото Моисей рече: "Почитай баща си и майка си" и: "Който злослови баща или майка, непременно да се умъртви".
          • Но вие казвате: Ако рече човек на баща си или на майка си: Това мое <имане>, с което би могъл да си помогнеш, е курбан сиреч, подарено <Богу, това прави разлика>;
           • вие не го оставяте вече да стори нищо за баща си или за майка си.
            • И тъй, осуетявате Божието слово заради вашето предание, което сте предали и вършите много такива неща подобни на това.
             • И пак повика народа и каза им: Слушайте Ме всички и разбирайте.
              • Няма нищо извън човека, което, като влиза в него, може да го оскверни; но тия неща, които излизат от него, те оскверняват човека.
               • [Ако има някой уши да слуша, нека слуша].
                • И като остави народа и влезе в къщи, учениците Му Го попитаха за притчата.
                 • И каза им: Нима сте и вие тъй неразсъдливи? Не разбирате ли, че нищо, което влиза в човека от вън, не може да го оскверни?
                  • Защото не влиза в сърцето му, а в корема, и излиза в захода. (<Като каза това> той направи всички ястия чисти).
                   • Каза още: Което излиза от човека, то осквернява човека.
                    • Защото отвътре, от сърцето на човеците, излизат зли помисли, блудства, кражби, убийства,
                     • прелюбодейства, користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, гордост, безумство.
                      • Всички тия зли неща излизат отвътре и оскверняват човека.
                       • И като стана оттам, отиде в тирските и сидонските предели; и влезе в една къща, и не искаше да Го знае никой; но не можа да се укрие.
                        • А веднага чу за Него една жена, чиято малка дъщеря имаше нечист дух, и тя дойде и падна пред нозете Му.
                         • (Жената бе елинка, родом сирофиникианка). И молеше Му се да изгони беса от дъщеря й.
                          • А <Исус> й рече: Остави да се наситят децата; защото не е прилично да се вземе хляба на децата и да се даде на кученцата.
                           • А тя в отговор Му каза: Така Господи, но и кученцата под трапезата ядат от трохите <паднали> от децата.
                            • И рече й: За тая дума иди си; бесът излезе от дъщеря ти.
                             • И като си отиде у дома, намери детето легнало на постелката, и бесът излязъл.
                              • И като излезе пак из тирските предели, дойде през Сидон към галилейското езеро, през сред декаполските предели.
                               • И довеждат при Него един глух и заекващ <човек>, и молят Му се да положи ръка на него.
                                • <Исус>, като го отведе от народа насаме, вложи пръстите Си в ушите му, и, като плюна, докосна се до езика му;
                                 • и погледна към небето, въздъхна и му каза: Еффата, сиреч, Отвори се.
                                  • И ушите му се отвориха, и връзката на езика му се развърза, и той говореше чисто.
                                   • И заръча им никому да не кажат това; но колкото повече им заръчваше, толкова повече те го разгласяваха;
                                    • защото се чудеха твърде много, и думаха: Всичко върши добре; и глухите прави да чуват, и немите да говорят.