1. Родословието на Исуса Христа, син на Давида, син на Авраама.
 2. Авраам роди Исаака; Исаак роди Якова; Яков роди Юда и братята му;
  • Юда роди Фареса и Зара от Тамар; Фарес роди Есрона; Есрон роди Арама;
   • Арам роди Аминадава; Аминадав роди Наасона; Наасон роди Салмона;
    • Салмон роди Вооза от Рахав; Вооз роди Овида от Рут; Овид роди Есея;
     • а Есей роди цар Давида. Давид роди Соломона от Уриевата жена;
      • Соломон роди Ровоама; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса;
       • Аса роди Иосафата; Иосафат роди Иорама; Иорам роди Озия;
        • Озия роди Иотама; Иотам роди Ахаза; Ахаз роди Езекия;
         • Езекия роди Манасия; Манасия роди Амона; Амон роди Иосия;
          • а Иосия роди Ехония и братята му във времето на преселението във Вавилон.
           • А след преселението във Вавилон, Ехония роди Салатиила; Салатиил роди Зоровавела;
            • Зоровавел роди Авиуда; Авиуд роди Елиакима; Елиаким роди Азора;
             • Азор роди Садока; Садок роди Ахима; Ахим роди Елиуда;
              • Елиуд роди Елеазара; Елеазар роди Матана; Матан роди Якова;
               • а Яков роди Иосифа, мъжа на Мария, от която се роди Исус, Който се нарича Христос { Помазаник, или, Месия.}.
                • И така, всичките родове от Авраама до Давида са четиринадесет; от Давида до преселението във Вавилон, четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христа, четиринадесет рода.
                 • А рождението на Исуса Христа {Помазаника.}биде така: след като бе сгодена майка му Мария за Иосифа, преди да бяха се съединили тя се намери непразна от Светия Дух.
                  • А мъжът й Иосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно.
                   • Но, когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насъне и каза: Иосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея е от Светия Дух.
                    • Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус {Спасител.}; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им.
                     • А всичко това стана за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка който казва:
                     • "Ето девицата ще зачне и ще роди син; И ще го нарекат Емануил" (което значи, Бог с нас).
                      • И тъй, Иосиф, като стана от сън, стори както му заповяда ангелът от Господа и взе жена си;
                       • но не я познаваше докато тя роди [първородния си] син; и нарече го Исус.