1. А Исус, когато свърши наставленията Си към дванадесетте Си ученика, замина оттам да поучава и проповядва по градовете им.
  • А Иоан като чу в тъмницата за делата на Христа, прати от учениците си да Му кажат:
  • Ти ли си оня, Който има да дойде, или друг да очакваме?
   • Исус в отговор им рече: Идете, съобщете на Иоана това, което чувате и виждате:
    • Слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват; мъртви биват възкресявани, и на сиромасите се проповядва благовестието.
     • И блажен оня, който не се съблазнява в Мене.
      • И когато те си отиваха, Исус почна да казва на народа за Иоана: Какво излязохте да видите в пустинята? тръстика ли от вятър разлюлявана?
       • Но какво излязохте да видите? човек в меки <дрехи> ли облечен? Ето, тия, които носят меки дрехи, са в царски дворци.
        • Но защо излязохте? пророк ли да видите? Да, казвам ви, и повече от пророк.
         • Това е онзи, за когото е писано: - "Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице, Който ще устрои пътя Ти пред Тебе".
          • Истина ви казвам: Между родените от жени, не се е въздигнал по-голям от Иоана Кръстителя; обаче, най-малкият в небесното царство, е по-голям от него.
           • А от дните на Иоана Кръстителя до сега небесното царство на сила се взема, и които се насилят го грабват.
            • Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Иоана;
             • и, ако искате да го приемете, тоя е Илия, който имаше да дойде.
              • Който има уши да слуша, нека слуша.
               • А на какво да оприлича това поколение? То прилича на деца, седящи по пазарите, които викат на другарите си, казвайки:
                • Свирихме ви, и не играхте; ридахме, и не жалеехте.
                 • Защото дойде Иоан, който нито ядеше, нито пиеше; и казват: Бяс има.
                  • Дойде Човешкият Син, Който яде и пие; и казват: Ето човек лаком и винопиец, приятел на бирниците и на грешниците! Но пак, мъдростта се оправдава от делата си.
                   • Тогава почна да укорява градовете, гдето се извършиха повечето от Неговите велики дела, за гдето не се покаяха:
                    • Горко ти Хоразине! горко ти, Витсаидо! защото, ако бяха се извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха у вас, те отдавна биха се покаяли във вретище и пепел.
                     • Но казвам ви, на Тир и Сидон< наказанието> ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото на вас.
                      • И ти, Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш? до ада ще слезеш! защото, ако бяха се извършили в Содом великите дела, които се извършиха в тебе, той би и до днес останал.
                       • Но казвам ви, че в същия ден <наказанието> на содомската земя ще бъде по-леко отколкото на тебе.
                        • В онова време Исус проговори, казвайки: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и земята, за гдето си утаил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците.
                         • Да, Отче, защото така Ти се видя угодно.
                          • Всичко Ми е предадено от Отца Ми; и, освен Отца, никой не познава Сина; нито познава някой Отца, освен Синът и оня, комуто Синът би благоволил да Го открие.
                          • Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.
                           • Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си.
                            • Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко.