1. Тогава дойдоха при Исуса фарисеи и книжници от Ерусалим и казаха:
 2. Защо Твоите ученици престъпват преданието на старейшините? понеже не си мият ръцете, когато ядат хляб.
  • А Той в отговор им каза: Защо и вие заради вашето предание престъпвате Божията заповед?
   • Защото Бог каза: "Почитай баща си и майка си"; и - "Който злослови баща или майка, непременно да се умъртви".
    • Но вие казвате: Който рече на баща си или майка си: Това мое имане, с което би могъл да си помогнеш, е подарено Богу,
     • - той да не почита баща си, [или майка си]. Така, заради вашето предание, осуетихте Божията дума.
     • Лицемери! добре е пророкувал Исаия за вас, като е казал: -
      • "Тия люде [се приближават при Мене с устата си, и] Ме почитат с устните си; Но сърцето им далеч отстои от Мене.
       • Обаче напразно Ми се кланят, Като преподават <за> поучения човешки заповеди".
       • И като повика народа, рече им: Слушайте и разбирайте!
        • Това, което влиза в устата, не осквернява човека; но това, което излиза от устата, то осквернява човека.
         • Тогава се приближиха учениците и Му рекоха: Знаеш ли, че фарисеите се съблазниха като чуха тая дума?
          • А Той в отговор рече: Всяко растение, което Моят небесен Отец не е насадил, ще се изкорени.
          • Оставете ги; те са слепи водачи; а слепец слепеца ако води, и двамата ще паднат в ямата.
           • Петър в отговор Му рече: Обясни ни тая притча.
           • А Той каза: И вие ли сте още без разумение.
            • Не разбирате ли, че всичко що влиза в устата, минава в корема, и се изхвърля в захода?
             • А онова, което излиза из устата, произхожда от сърцето, и то осквернява човека.
             • Защото от сърцето произхождат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули.
             • Тия са нещата, които оскверняват човека; а да яде с немити ръце, това не го осквернява.
              • И, като излезе оттам, Исус се оттегли в тирските и сидонските страни.
               • И, ето, една ханаанка излезе от ония места и извика, казвайки: Смили се за мене Господи, Сине Давидов; дъщеря ми зле се мъчи от бяс.
                • Но Той не й отговори ни дума. Учениците дойдоха и Му се молеха, като рекоха: Отпрати я, защото вика подире ни.
                 • А Той в отговор каза: Аз не съм пратен, освен до загубените овце от Израилевия дом.
                  • А тя дойде, кланяше Му се и казваше: Господи помогни ми.
                   • Той в отговор рече: Не е прилично да се вземе хляба на децата и да се хвърли на кученцата.
                    • А тя рече: Така, Господи; но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на господарите им.
                     • Тогава Исус в отговор й рече: О жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде според желанието. И дъщеря й оздравя в същия час.
                     • И като замина оттам, Исус дойде при галилейското езеро; и качи се на бърдото и седеше там.
                     • И дойдоха при Него големи множества, които имаха със себе си куци, слепи, неми, недъгави и много други, и сложиха ги пред нозете Му; и Той ги изцели;
                      • така щото народът се чудеше, като гледаше неми да говорят, недъгави оздравели, куци да ходят, и слепи да гледат. И прославиха Израилевия Бог.
                       • А Исус повика учениците Си и рече: Жално Ми е за народа, защото три дни вече седят при Мене и нямат що да ядат; а не искам да ги разпусна гладни, да не би да им премалее по пътя.
                        • Учениците Му казаха: Отгде <да имаме> в уединено място толкова хляб, че да нахраним такова голямо множество?
                         • Исус им каза: Колко хляба имате? А те рекоха: Седем и малко рибки.
                          • Тогава заповяда на народа да насядат на земята.
                           • И като взе седемте хляба и рибите, благодари и разчупи; и даде на учениците, а учениците на народа.
                            • И ядоха всички и наситиха се, и дигнаха останалите къшеи, седем кошници пълни.
                             • А ония, които ядоха, бяха четири хиляди мъже, освен жени и деца.
                              • И като разпусна народа, влезе в ладията, и дойде в магаданските предели.