1. И след шест дни Исус взема Петра, Якова и брата му Иоана, и ги завежда на една висока планина на саме.
 2. И преобрази се пред тях; лицето Му светна като слънцето, а дрехите Му станаха бели като светлината.
  • И, ето, явиха им се Моисей и Илия, които се разговаряха с Него.
   • И Петър проговори, казвайки на Исуса: Господи, добре е да сме тука; ако искаш, аз ще направя тука три скинии {Шатри.}, за Тебе една, за Моисея една и една за Илия.
    • А когато той още говореше, ето, светъл облак ги засени; и ето из облака глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, Него слушайте.
    • И учениците, като чуха това, паднаха на лицата си, и много се уплашиха.
     • А Исус се приближи при тях, допря се до тях, и рече: Станете, не бойте се.
      • И те, като подигнаха очи, не видяха никой, освен Исуса сам.
       • И като слизаха от планината Исус им заръча, като каза: Никому не съобщавайте за това видение, докле Човешкият син не възкръсне от мъртвите.
        • Учениците Му го попитаха, казвайки: Защо тогава думат книжниците, че Илия трябва първо да дойде?
         • А Той в отговор рече: Наистина Илия иде, и ще възстанови всичко.
          • Но казвам ви, че Илия вече е дошъл, и не го познаха, но постъпиха с него както си искаха. Също така и Човешкият Син ще пострада от тях.
           • Тогава учениците разбраха, че им говореше за Иоана Кръстителя.
            • И когато дойдоха при народа, приближи се до Него един човек, който коленичи пред Него и каза:
             • Господи, смили се за сина ми, защото е епилептик и зле страда; понеже пада в огъня, и често във водата.
              • И доведох го при Твоите ученици но те не можаха да го изцелят.
               • Исус в отговор каза: О роде невярващ и извратен, до кога ще бъда с вас? до кога ще ви търпя? Доведете го тука при Мене.
                • И Исус смъмра беса и той излезе от него; и момчето оздравя в същия час.
                 • Тогава учениците дойдоха при Исуса насаме и казаха: Защо ние не можахме да го изгоним?
                  • Той им каза: Поради вашето маловерие. Защото истина ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: Премести се оттука там, и тя ще се премести; и нищо няма да ви бъде невъзможно.
                   • [А тоя род не излиза, освен с молитва и пост].
                    • И когато седяха в Галилея, Исус им рече: Човешкият Син ще бъде предаден в ръцете на човеците,
                     • и ще Го убият; и на третия ден ще бъде възкресен. И те се наскърбиха твърде много.
                      • А когато дойдоха в Капернаум, събирачите на двете драхми за храма се приближиха при Петра и казаха: Вашият учител не плаща ли двете драхми?
                       • Той рече: Плаща. И когато влезе в къщи, Исус го изпревари и му рече: Какво мислиш, Симоне? земните царе от кои събират данък или налог? от своите ли хора, или от чужденците?
                        • А когато каза: От чужденците, Исус му рече: Като е тъй своите им са свободни.
                         • Но, за да не ги съблазним, иди на езерото, хвърли въдица, и измъкни рибата, която първо се закачи, и като разтвориш устата й ще намериш един статир; вземи го и дай им го за Мене и за тебе.