1. Тогава Исус продума на народа и на учениците Си казвайки:
 2. На Моисеевото седалище седят книжниците и фарисеите;
  • затова всичко що ви заръчат, правете и пазете, но според делата им не постъпвайте; понеже говорят, а не вършат.
   • Защото свързват тежки и непоносими бремена, и ги налагат върху плещите на хората, а самите те не искат нито с пръста си да ги помръднат.
    • Но вършат всичките си дела, за да ги виждат хората; защото разширяват филактериите си {Напомнителки на Божия закон.}, и правят големи полите <на дрехите си>,
     • и обичат първото място при угощенията, и първите столове в синагогите,
      • и поздравите по пазарите, и да се наричат от хората: учители.
       • Но вие недейте се нарича учители, защото Един е вашият Учител, а вие всички сте братя.
       • И никого на земята недейте нарича свой отец, защото Един е вашият Отец, Небесният.
        • Недейте се нарича нито наставници, защото Един е вашият Наставник, Христос.
         • А по-големият между вас нека ви бъде служител.
          • Но който възвишава себе си ще се смири; и който смири себе си ще се възвиси.
           • Но горко вам книжници и фарисеи, лицемери! защото затваряте небесното царство пред човеците, понеже сами вие не влизате, нито влизащите оставяте да влязат.
            • [Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото изпояждате домовете на вдовиците, даже, когато за показ правите дълги молитви; затова ще приемете по-голямо осъждане].
             • Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! защото море и суша обикаляте за да направите един прозелит; и когато стане такъв, правите го рожба на пъкъла два пъти повече от вас.
              • Горко вам слепи водители! които казвате: Ако някой се закълне в храма, не е нищо; но ако някой се закълне в златото на храма задължава се.
               • Безумни и слепи! че кое е по-голямо, златото ли или храмът, който е осветил златото?
                • <Казвате> още: Ако някой се закълне в олтара, не е нищо, но ако някой се закълне в дара, който е върху него, задължава се.
                 • [Безумни и] слепи! че кое е по-голямо, дарът ли, или олтарът, който освещава дара?
                  • Прочее, който се кълне в олтара, заклева се в него и във всичко що е върху него.
                   • И който се кълне в храма, заклева се в него и в Онзи, Който обитава в него.
                    • И който се кълне в небето, заклева се в Божия престол и в Онзи, Който седи на него.
                     • Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! Защото давате десетък от гйозума, копъра и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона - правосъдието, милостта и верността, но тия трябва да правите, а ония да не пренебрегвате.
                     • Слепи водители! които прецеждате комара, а камилата поглъщате.
                      • Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! защото чистите външността на чашата и блюдото, а отвътре те са пълни с грабеж и насилие.
                       • Слепи фарисеино! очисти първо вътрешността на чашата и блюдото, за да бъде и външността им чиста.
                        • Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! защото приличате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота.
                         • Също така и вие от вън се виждате на човеците праведни, но отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие.
                          • Горко вам книжници и фарисеи, лицемери; защото зидате гробниците на пророците, и поправяте гробовете на праведните, и казвате:
                           • Ние, ако бяхме <живели> в дните на бащите си, не бихме съучаствували с тях <в проливане> кръвта на пророците.
                            • Така щото свидетелствувате против себе си, че сте синове на ония, които избиха пророците.
                             • Допълнете и вие, <прочее>, мярката на бащите си.
                              • Змии! рожби ехиднини! как ще избегнете от осъждането в пъкъла?
                               • Затова, ето, Аз изпращам до вас пророци, мъдри и книжници; едни от тях ще убиете и ще разпънете, и други от тях ще биете в синагогите си, и ще ги гоните от град в град;
                                • за да дойде върху вас всичката праведна кръв проляна на земята, от кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, Варахиевия син, когото убихте между светилището и олтара.
                                 • Истина ви казвам: Всичко това ще дойде върху туй поколение.
                                  • Ерусалиме! Ерусалиме! ти, който избиваш пророците, и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошката прибира пилците си под крилата си, но не искахте!
                                   • Ето, вашият дом се оставя пуст.
                                    • Защото казвам ви, от сега няма вече да Ме видите, до когато речете: Благословен, Който иде в Господното име.