1. И като излезе Исус от храма и си отиваше, учениците Му се приближиха да Му покажат зданията на храма.
 2. А Той в отговор им рече: Не виждате ли всичко това? Истина ви казвам: Няма да остане тук камък на камък, който да се не срине.
  • И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и рекоха: Кажи ни, кога ще бъде това? и какъв <ще бъде> белегът на Твоето пришествие и за свършека на века?
   • Исус в отговор им каза: Пазете се да ви не заблуди някой;
    • защото мнозина ще дойдат в Мое име казвайки: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина.
     • И ще чуете за войни и за военни слухове; но внимавайте да се не смущавате; понеже <тия неща> трябва да станат; но това още не е свършекът.
      • Защото ще се повдигне народ против народ, и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове.
       • Но всичко това ще бъде< само> начало на страдания,
        • Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всичките народи поради Моето име.
         • И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят.
          • И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина.
           • Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее.
            • Но който устои до край, той ще бъде спасен.
             • И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.
              • Затова, когато видите мерзостта, която <докарва> запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на светото място, (който чете нека разбира),
               • тогава ония които са в Юдея, нека бягат по планините;
                • който се намери на къщния покрив да не слиза да вземе нещата от къщата си;
                 • и който се намери на нива да се не връща назад да вземе дрехата си.
                  • А горко на непразните и на кърмещите в ония дни!
                   • При това, молете се да се не случи бягането ви зиме или в съботен ден;
                    • защото тогава ще има голяма скръб, небивала от началото на света до сега, и каквато не ще има.
                     • И ако да не се съкратяха ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, ония дни ще се съкратят.
                      • Тогава ако някой ви каже: Ето тук е Христос, или: Тука, не вярвайте;
                       • защото ще се появят лъжехристи, и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните.
                        • Ето предсказах ви.
                         • Прочее, ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята; не излизайте;< или:> Ето Той е във вътрешните стаи; не вярвайте.
                          • Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.
                           • Дето бъде мършата, там ще се съберат и орлите.
                            • А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят.
                             • Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава.
                              • Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.
                               • А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото.
                                • Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата.
                                 • Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това.
                                  • Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.
                                   • А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец.
                                    • И като <бяха> Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.
                                     • Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в ковчега,
                                      • и не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.
                                       • Тогава двама ще бъдат на полето; единият се взема, а другият се оставя.
                                        • Две жени <ще> мелят на мелницата; едната се взема, а другата се оставя.
                                         • Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ.
                                          • Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би, и не би оставил да му подкопаят къщата.
                                           • Затова бъдете и вие готови; защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син иде.
                                            • Кой е, прочее, верният и разумен слуга, когото господарят му е поставил над домочадието си; за да им дава храна на време?
                                             • Блажен е оня слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така.
                                              • Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот.
                                              • Но, ако оня слуга е зъл {Гръцки: Оня зъл слуга каже.}, и каже в сърцето си: Господарят ми се забави,
                                               • и той почне да бие служителите си, и да яде и пие с пияниците,
                                                • господарят на оня слуга ще дойде в ден, когато той не <го> очаква, и в час, когато не знае,
                                                 • и, като го бие тежко, ще определи неговата участ с лицемерите; там ще бъде плач и скърцане със зъби.