1. А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба.
 2. А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него.
  • Изгледът му беше като блескавица, и облеклото му бяло като сняг.
   • И в страха си от него стражарите трепереха, и станаха като мъртви.
    • А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус.
    • Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ.
    • Идете скоро да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите; и, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето казах ви.
     • И те излязоха бързо от гроба със страх и голяма радост, и завтекоха се да известят на учениците Му.
      • И ето Исус ги срещна и рече: Здравейте! А те се приближиха и се хванаха за нозете Му и Му се поклониха.
      • Тогава Исус им рече: Не бойте се; идете кажете на братята Ми да идат в Галилея, и там ще Ме видят.
      • Когато те отидоха, ето, някои от стражата дойдоха в града и известиха на главните свещеници всичко що бе станало.
      • И те, като се събраха със старейшините и се съвещаваха, дадоха на войниците доволно пари, и рекоха:
       • Кажете, че учениците Му дойдоха през нощта и Го откраднаха, когато ние спяхме.
        • И ако слух за това стигне до управителя, ние ще го убедим, а вас ще направим да нямате грижа.
         • Те, прочее, взеха парите, и постъпиха както бяха научени. И това що те казаха се разнесе между юдеите, <и продължава даже и до> днес.
          • А единадесетте ученика отидоха в Галилея, на бърдото, гдето Исус им определи.
           • И като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха.
            • Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.
            • Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух,
            • като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].