1. А <Исус> като видя множествата, възкачи се на хълма; и когато седна, учениците Му дойдоха при Него.
 2. И като отвори устата Си поучаваше ги, казвайки:
 3. Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство.
 4. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.
  • Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
  • Блажени които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.
  • Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост.
   • Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
   • Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада.
   • Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.
   • Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене;
    • радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.
     • Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората.
     • Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие.
     • И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи.
     • Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.
     • Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша но да изпълня.
     • Защото истина ви казвам: Докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.
      • И тъй, който наруши една от тия най-малки заповеди, и научи <така човеците>, най-малък ще се нарече в небесното царство; а който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство.
      • Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине <правдата> на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.
       • Чули сте, че е било казано на старовременните: "Не убивай; и който убие излага се на съд".
        • А пък Аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си [без причина], излага се на съд; и който рече на брата си Рака {Безделниче.}, излага се на Синедриона; а който му рече: Бунтовни безумецо, излага се на огнения пъкъл.
         • И тъй, като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе,
          • остави дара си там пред олтара, и иди, първо се помири с брата си, тогава дойди и принеси дара си.
           • Спогаждай се с противника си по-скоро, догдето си на пътя с него <към съдилището>, да не би противникът ти да те предаде на съдията, а съдията те предаде на служителя, и да бъдеш хвърлен в тъмница.
            • Истина ти казвам: Никак няма да излезеш оттам докле не изплатиш и последния кодрант.
             • Чули сте, че е било казано: "Не прелюбодействувай".
              • Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си.
               • Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли го; защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъла.
                • И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и хвърли я; защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да отиде в пъкъла.
                 • Още било казано: "Който си напусне жената, нека й даде разводно писмо".
                  • А пък Аз ви казвам, че всеки, който напусне жена си, освен по причина на прелюбодейство, прави я да прелюбодействува; и който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодействува.
                   • Чули сте още, че е било казано на старовременните: "Не си престъпвай клетвата, но изпълнявай пред Господа клетвите си".
                   • Но Аз ви казвам: Никак да се не кълнете; нито в небето, защото то е престол на Бога;
                    • нито в земята, защото е подножието Му; нито в Ерусалим, защото е град на великия Цар.
                     • Нито в главата си да се не кълнеш, защото не можеш направи ни един косъм бял или черен.
                      • Но говорът ви да бъде: Да, да; Не, не; а каквото е повече от това, е от лукавия.
                      • Чули сте, че е било казано: "Око за око, зъб за зъб".
                       • А пък Аз ви казвам: Не се противете на злия човек; но, ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата.
                        • На тогава, който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната дреха.
                         • Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две.
                          • Дай на оногова, който проси от тебе; и не се отвръщай от оногова, който ти иска на заем.
                           • Чули сте, че е било казано: "Обичай ближния си, а мрази неприятеля си".
                           • Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят;
                           • за да бъдете чада на вашия Отец, Който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява на злите и на добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните.
                           • Защото, ако обичате само ония, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците?
                            • И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците?
                             • И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.