1. Не съдете, за да не бъдете съдени.
 2. Защото с каквато съдба съдите, с такава ще ви съдят, и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери.
  • И защо гледаш съчицата в окото на брата си, а не внимаваш на гредата в твоето око?
   • Или как ще речеш на брата си. Остави ме да извадя съчицата из окото ти; а ето гредата в твоето око?
    • Лицемерецо, първо извади гредата от твоето око, и тогава ще видиш ясно за да извадиш съчицата от братовото си око.
    • Не давайте свето нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите си пред свините, да не би да ги стъпчат с краката си и се обърнат да ви разкъсат.
     • Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори,
     • защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на тогова, който хлопа, ще се отвори.
      • Има ли между вас човек, който, ако му поиска син му хляб, ще му даде камък?
       • или, ако поиска риба, да му даде змия?
        • И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече Отец ви, Който е на небесата, ще даде добри неща на тия, които искат от Него!
         • И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е< същината на> закона и пророците.
          • Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са ония, които минават през тях.
           • Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са ония, които ги намират.
           • Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители.
            • От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи?
            • Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове.
             • Не може добро дърво да дава лоши плодове; или лошо дърво да дава добри плодове.
              • Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън.
               • И тъй, от плодовете им ще ги познаете.
                • Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата.
                • В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела?
                 • Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.
                  • И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара;
                  • и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара.
                   • И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък;
                    • и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо.
                     • И когато свърши Исус тия думи, народът се чудеше на учението Му;
                      • защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като техните книжници.