1. Слушайте сега що казва Господ. Стани, <ми казва Той>, съди се пред планините, И нека чуят хълмите гласа ти, <като им кажеш>:
  • Планини, и вие, твърди основи на земята, Слушайте спора Господен; Защото Господ има спор с людете си, И ще се съди с Израиля.
   • Люде Мои, що ви сторих? И с какво ви досадих? Заявявайте против Мене.
    • Защото Аз ви възведох из Египетската земя, Избавих ви от дома на робството, И пратих пред вас Моисея, Аарона, и Мариам.
     • Люде мои, спомнете си сега какво намеряваше моавският цар Валак, И какво му отговори Валаам Веоровият син; <Спомнете си всичко станало> между Ситим и Галгал, За да познаете справедливите дела Господни.
      • С какво да дойда пред Господа, И се поклоня пред Всевишния Бог? Да дойда ли пред Него с всеизгаряния, С едногодишни телци?
       • Ще благоволи ли Господ в хиляди овни, <Или> в десетки хиляди реки от масло? Да дам ли първородния си за престъплението си, Плода на утробата си за греха на душата си?
        • Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог?
         • Гласът Господен вика към града, И мъдрият <човек> ще се бои от името Ти; Слушайте тоягата и Онзи, Който я е определил.
          • Намират ли се още съкровищата <спечелени> с нечестие В дома на нечестивия, И омразната недостатъчна мярка?
           • Да оправдая ли <града> гдето има неверни везни И мешец с измамливи грамове?
            • Защото богаташите му са пълни с насилие, Жителите му лъжат, И езикът им в устата им е измамлив.
             • Затова и Аз като те поразих с люта рана, Ще те запустя поради греховете ти.
              • Ще ядеш, но няма да се насищаш, И гладуването ти <ще остане> във вътрешностите ти; Ще прибереш <стоките си>, но няма да <ги> отнесеш, И каквото отнесеш ще го предам на меч.
               • Ти ще сееш, но няма да жънеш, Ще изстискаш маслини, Но няма да се мажеш с масло, <Ще изстискаш> <и> гроздовата беритба, Но няма да пиеш вино.
                • Защото се опазват повеленията на Амрия, И всичките дела на Ахаавовия дом, И ходите по техните мъдрувания; Затова ще те предам на погибел, И жителите ти на подсвиркване; И вие ще носите укора <произнесен> против людете Ми.