1. И тъй, ако има някоя утеха в Христа, или някоя разтуха от любов, или някое общение на Духа, или някое милосърдие и състрадание,
 2. направете радостта ми пълна, като мислите все едно, като имате еднаква любов и бъдете единодушни и единомислени.
  • <Не правете> нищо от партизанство или от тщеславие, но със смиреномъдрие нека всеки счита другия по-горен от себе си.
   • Не гледайте всеки <само> за своето, но всеки и за чуждото.
    • Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса;
     • Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога,
      • но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците;
       • и, като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
        • Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко друго име;
         • така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните <същества>,
          • и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.
           • Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни, не само както при мое присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет;
            • Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действува във вас и да желаете <това> и да <го> изработвате.
             • Вършете всичко без роптание и без препиране,
              • за да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чада всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света,
               • като явявате словото на живота; за да имам с какво да се хваля в деня на Христа, че не съм тичал напразно, нито съм се трудил напразно.
                • Но макар че се принасям аз като възлияние върху жертвата и служението на вашата вяра, радвам се и с всички вас се радвам.
                 • Подобно се радвайте и вие и с мене заедно се радвайте.
                  • А надявам се на Господа Исуса да ви изпратя скоро Тимотея, та и аз да се утеша, като узная вашето състояние.
                   • Защото нямам никой друг на еднакъв дух с <мене>, който да се погрижи искрено за вас.
                    • Понеже всички търсят своето си, а не онова, което е Исус Христово.
                     • А вие знаете неговата изпитана <вярност>, че той е служител с мене в <делото> на благовестието, както чадо <слугува> на баща си.
                      • Него, прочее, се надявам да изпратя, щом разбера, как ще стане с мене,
                       • а уверен съм в Господа, че и сам аз скоро ще дойда.
                        • Счетох, обаче, за нужно да ви изпратя брата Епафродита, моя съработник и сподвижник, изпратен от вас да ми послужи в нуждите;
                         • понеже милееше за всички ви, и тъжеше, защото бяхте чули, че бил болен.
                          • И наистина той боледува близо до смърт; но Бог му показа милост, и не само на него, но и на мене, за да нямам скръб върху скръб.
                           • Затова и по-скоро го изпратих, та като го видите, да се зарадвате пак, и аз да бъда по-малко скръбен;
                            • Прочее, приемете го в Господа с пълна радост; и имайте такива на почит,
                             • понеже заради Христовото дело той дойде близо до смърт, като изложи живота си на опасност, за да допълни липсата на вашите услуги към мене.