1. Притчи на Давидовия син Соломон, Израилев цар,
  • <Записани> за да познае някой мъдрост и поука, За да разбере благоразумни думи,
  • За да приеме поука за мъдро постъпване, В правда, съдба и справедливост,
  • За да се даде остроумие на простите, Знание и разсъждение на младежа,
   • За да слуша мъдрият и да стане по-мъдър И за да достигне разумният здрави начала,
    • За да се разбират притча и иносказание, Изреченията на мъдрите и гатанките им.
     • Страх от Господа е начало на {Или: главна част от.} мъдростта; <Но> безумните презират мъдростта и поуката.
      • Сине мой, слушай поуката на баща си, И не отхвърляй наставлението {Еврейски: Закона.} на майка си,
       • Защото те ще бъдат благодатен венец за главата ти, И огърлица около шията ти.
        • Сине мой, ако грешните те прилъгват, Да се не съгласиш.
         • Ако рекат: Ела с нас, Нека поставим засада за кръвопролитие. Нека причакаме без причина невинния,
          • Както ада нека ги погълнем живи, Даже съвършените, като ония, които слизат в рова,
           • Ще намерим всякакъв скъпоценен имот, Ще напълним къщите си с користи,
            • Ще хвърлиш жребието си като <един> от нас, Една кесия ще имаме всички; -
             • Сине мой, не ходи на пътя с тях, Въздържай ногата си от пътеката им,
              • Защото техните нозе тичат към злото, И бързат да проливат кръв.
               • Защото напразно се простира мрежа Пред очите на каква да било птица.
                • И тия поставят засада против своята си кръв, Причакват собствения си живот.
                 • Такива са пътищата на всеки сребролюбец: <Сребролюбието> отнема живота на завладените от него.
                  • Превъзходната мъдрост възгласява по улиците, Издига гласа си по площадите,
                   • Вика по главните места на пазарите, При входовете на портите, Възвестява из града думите си:
                    • Глупави, до кога ще обичате глупостта? Присмивачите <до кога> ще се наслаждават на присмивките си, И безумните ще мразят знанието?
                     • Обърнете се при изобличението ми. Ето, аз ще излея духа си на вас, Ще ви направя да разберете словата ми.
                      • Понеже аз виках, а вие отказахте да слушате, <Понеже> простирах ръката си, а никой не внимаваше,
                       • Но отхвърлихте съвета ми, И не приехте изобличението ми, -
                        • То и аз ще се смея на вашето бедствие, Ще се присмея, когато ви нападне страхът,
                         • Когато ви нападне страхът, като опустошителна буря, И бедствието ви се устреми като вихрушка, Когато скръб и мъка ви нападнат,
                          • Тогава те ще призоват, но аз няма да отговоря, Ревностно ще ме търсят, но няма да ме намерят.
                           • Понеже намразиха знанието, И не разбраха страха от Господа,
                            • Не приеха съвета ми, И презряха всичкото ми изобличение,
                             • Затова, ще ядат от плодовете на своя си път, И ще се наситят от своите си измислици.
                              • Защото глупавите ще бъдат умъртвени от своето си отстъпване, И безумните ще бъдат погубени от своето си безгрижие,
                               • Но всеки, който ме слуша, ще живее в безопасност, И ще бъде спокоен без да се бои от зло.