1. Неточни везни са мерзост Господу; А точни грамове са угодни Нему.
  • Дойде ли гордост, дохожда и срам. А мъдростта е със смирените.
   • Незлобието на справедливите ще ги ръководи, А извратеността на коварните ще ги погуби.
    • В ден на гняв богатството не ползува, А правдата избавя от смърт.
     • Правдата на непорочния ще оправя пътя му, А нечестивият ще падне чрез своето нечестие.
      • Правдата на справедливите ще ги избави, А коварните ще се хванат в злобата си.
       • Когато умира нечестивият, ожиданото от него загива; Така загива надеждата на насилниците.
        • Праведният се отървава от беда; А вместо него изпада в нея нечестивият.
         • Безбожният погубва ближния си с устата си. Но чрез знанието на праведните ще се избави.
          • Когато благоденствуват праведните, градът се весели; И когато погиват нечестивите става тържество.
           • Чрез благословението върху праведните градът се въздига, А чрез устата на нечестивите се съсипва.
            • Който презира ближния си е скудоумен; А благоразумният човек мълчи.
             • Одумникът обхожда и открива тайните, А верният духом потайва работата.
              • Дето няма мъдро ръководене, народът пропада, А в многото съветници <има> безопасност.
               • Който поръчителствува за чужд човек, зле ще пострада, А който мрази поръчителството е в безопасност.
                • Благодатната жена придобива чест; И насилниците придобиват богатство.
                 • Милостивият човек струва добро на себе си, А жестокият смущава своето тяло.
                  • Нечестивият придобива измамлива печалба, А който сее правда <има> сигурна награда.
                   • Който е утвърден в правдата, <ще стигне> живот, А който се стреми към злото <съдействува> за своята смърт.
                    • Развратените в сърце са мерзост Господу; А непорочните в пътя си са угодни Нему.
                     • <Даже> ръка с ръка <да се съедини, пак> {Или: Давам ръка в ръка че.} нечестивият няма да остане ненаказан; А потомството на праведните ще се избави.
                      • <Както е> златна халка на носа на свиня, Така е красивата, но безразсъдна жена.
                       • Желаното от праведните е само добро, А ожиданото от нечестивите е надменност.
                        • Един разпръсва <щедро>, но <пак> има повече изобилие, А друг се скъпи без мяра, но пак <стига> до немотия,
                         • Благотворната душа ще бъде наситена; И който пои, сам ще бъде напоен.
                          • Който задържа жито ще бъде проклинат от народа, А който продава, благословение <ще почива> на главата му.
                           • Който усърдно търси доброто, търси <и> благоволение, А който търси злото, то ще дойде и върху него.
                            • Който уповава на богатството си, ще падне, А праведните ще цъфтят като зелен лист.
                             • Който смущава своя си дом ще наследи вятър; И безумният <ще стане> слуга на мъдрия по сърце.
                              • Плодът на праведния е дърво на живот; И който е мъдър придобива души.
                               • Ето, <и> на праведния се въздава на земята, - Колко повече на нечестивия и на грешния!