1. Всяка мъдра жена съгражда дома си, А безумната го събаря със собствените си ръце.
  • Който ходи в правотата си, бои се от Господа; Но опакият в пътищата си Го презира.
   • В устата на безумния има пръчка за гордостта <му>, А устните на мъдрите ще ги пазят.
    • Дето няма волове, яслите са чисти, Но в силата на воловете е голямото изобилие.
     • Верният свидетел няма да лъже, А лъжливият свидетел издиша лъжи.
      • Присмивателят търси мъдрост и не я намира, А за разумният учението е лесно.
       • Отмини безумния човек Щом си узнал, че той няма разумни устни.
        • Мъдростта на благоразумния е да обмисля пътя си, А глупостта на безумните е да заблуждават.
         • Приносът за грях се присмива на безумните, А между праведните <има Божие> благоволение.
          • Сърцето познава своята си горест И чужд не участвува в неговата радост.
           • Къщата на нечестивите ще се събори, Но шатърът на праведните ще благоденствува.
            • Има път, който се вижда прав на човека, Но краят му е пътища към смърт.
             • Даже и всред смеха сърцето си има болката, И краят на веселието е тегота.
              • Развратният по сърце ще се насити от своите пътища, А добрият човек <ще се насити> от себе си.
               • Простият вярва всяка дума, А благоразумният внимава добре в стъпките си.
                • Мъдрият се бои и се отклонява от злото, А безумният самонадеяно се хвърля напред.
                 • Ядовитият човек постъпва несмислено, И зломисленикът е мразен.
                  • Безумните наследяват глупост, А благоразумните се увенчават със знание.
                   • Злите се кланят пред добрите, И нечестивите при портите на праведния.
                    • Сиромахът е мразен даже от ближния си, А на богатия приятелите са много.
                     • Който презира ближния си, съгрешава, А който показва милост към сиромасите е блажен.
                      • Не заблуждават ли се ония, които измислят зло? Но милост и вярност <ще се показват> към тия, които измислят добро
                       • От всеки труд има полза, А от бъбренето с устните само оскъдност.
                        • Богатството на мъдрите е венец за тях, А глупостта на безумните е <всякога> глупост.
                         • Верният свидетел избавя души, А който издиша лъжи е <цяла> измама.
                          • В страха от Господа има силна увереност, И Неговите чада ще имат прибежище.
                           • Страхът от Господа е извор на живот, За да се отдалечава човек от примките на смъртта,
                            • Когато людете са многочислени, слава е за царя, А когато людете са малочислени, съсипване е за княза.
                             • Който не се гневи скоро, показва голямо благоразумие, А който лесно се гневи проявява безумие.
                              • Тихо сърце е живот на тялото, А разяреността е гнилост на костите.
                               • Който угнетява бедния нанася укор на Създателя му, А който е милостив към сиромаха показва почит Нему.
                                • Нечестивият е смазан във <време на> бедствието си, А праведният и в смъртта си има упование.
                                 • В сърцето на разумния мъдростта почива, А между безумните тя се явява.
                                  • Правдата възвишава народ, А грехът е позор за племената.
                                   • Благоволението на царя е към разумния слуга, А яростта му против онзи, който докарва срам.