1. Плановете на сърцето <принадлежат> на човека, Но отговорът на езика е от Господа.
 2. Всичките пътища на човека са чисти в собствените му очи, Но Господ претегля духовете.
  • Възлагай делата си на Господа, И ще се утвърдят твоите намерения.
   • Господ е направил всяко нещо за Себе Си, Дори и нечестивия за деня на злото.
    • Мерзост е Господу всеки, който е с горделиво сърце, <Даже> ръка с ръка <да се съедини, пак> той няма да остане ненаказан.
     • С милост и вярност се отплаща за беззаконието, И чрез страх от Господа хората се отклоняват от злото.
      • Когато са угодни на Господа пътищата на човека, Той примирява с него и неприятелите му.
       • По-добре малко с правда, Нежели големи доходи с неправда,
        • Сърцето на човека начертава пътя му, Но Господ оправя стъпките му.
        • Присъдата в устните на царя е боговдъхновена; Устата му няма да погрешат в съда.
         • Вярната теглилка и везни са от Господа, Всичките грамове в торбата са Негово дело.
          • Да се върши беззаконие е мерзост на царете, Защото престолът се утвърждава с правда.
           • Праведните устни са благоприятни на царете, И те обичат онзи, който говори право.
            • Яростта на царя е вестителка на смърт, Но мъдрият човек я укротява.
             • В светенето пред лицето на царя има живот, И неговото благоволение е като облак с пролетен дъжд.
              • Колко по-желателно е придобиването на мъдрост, нежели на злато! И придобиването на разум е за предпочитане, нежели на сребро.
               • Да се отклонява от зло е друм за праведните; Който пази пътя си, опазва душата си.
               • Гордостта предшествува погибелта, И високоумието - падането.
                • По-добре да е някой със смирен дух между кротките, Нежели да дели користи с горделивите.
                 • Който внимава на словото ще намери добро. И който уповава на Господа е блажен.
                  • Който е с мъдро сърце ще се нарече благоразумен, И сладостта на устните умножава знание.
                   • Разумът е извор на живот за притежателя му, А глупостта на безумните е наказанието им.
                    • Сърцето на мъдрия вразумява устата му И притуря знание в устните му.
                     • Благите думи са медена пита, Сладост на душата и здраве на костите.
                      • Има път, който се вижда прав на човека. Но краят му е пътища към смърт,
                       • Охотата на работника работи за него, Защото устата му го принуждават.
                        • Лошият човек копае зло, И в устните му има сякаш пламнал огън.
                         • Опак човек сее раздори, И шепотникът разделя най-близки приятели.
                          • Насилникът измамя ближния си, И го води в недобър път;
                           • Склопя очите си, за да измисля извратени неща. И прехапва устните си, за да постигне зло.
                            • Белите коси са венец на слава, Когато се намират по пътя на правдата.
                             • Който скоро не се гневи е по-добър от храбрия, И който владее духа си - от завоевател на град.
                              • Жребието се хвърля в скута, Но решението чрез него е от Господа.